0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wzrosną składki ZUS w 2021 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co roku składki ZUS, jakie opłacają przedsiębiorcy, są coraz wyższe. W 2021 roku szykuje się kolejny ich wzrost – tym razem będzie jednak znacznie mniejszy w stosunku do poprzedniego roku. 

Od czego zależy wysokość składek? 

Składki ZUS zależą od wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2021, które na chwile obecną wynosi 5259 zł, oraz wynagrodzenia minimalnego, które w 2021 ma wynosić 2800 zł. Dzięki poznaniu tych wartości możemy obliczyć wysokość składek ZUS na rok 2021, jakie będą musieli zapłacić przedsiębiorcy.

Składki ZUS w 2021 roku przedsiębiorców opłacających duży ZUS 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Z tego z kolei wynika, że podstawa ta będzie plasowała się na poziomie 3155,40 zł (5229x60%). Obecnie przedsiębiorcy płacą za składki ZUS 1431,48 zł miesięcznie. W przyszłym roku kwota ta zwiększy się do 1447,08 zł, a w jej skład będą wchodzić składki

  • Emerytalna: 615,93 zł;
  • Rentowa: 252,43 zł;
  • Wypadkowa: 52,70 zł;
  • Fundusz Pracy: 77,31 zł;
  • Chorobowa (dobrowolna): 77,31 zł.

Należy pamiętać, że wysokość składki zdrowotnej będzie znana dopiero na początku 2021 roku, gdyż jest liczona na podstawie wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku bieżącego.

Preferencyjne składki ZUS w 2021 roku

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca przez 24 miesiące może korzystać ze składek ZUS w obniżonej wysokości. Pułap składek preferencyjnych kalkulowany jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ogłoszone założenia do budżetu przewidują jednak, że w roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 2800 zł. Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2021 roku podstawa wymiaru wzrośnie zatem do kwoty 840 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS w roku 2021 roku wyniosą:

  • Emerytalna: 163,97 zł;
  • Rentowa: 67,20 zł;
  • Wypadkowa: 14,26 zł;
  • Chorobowa (dobrowolna): 14,03 zł.

Wysokość składek ZUS ciągle rośnie, warto jednak zauważyć, że w 2021 roku wzrost ten będzie stosunkowo niski w porównaniu do poprzednich lat. Należy także pamiętać, że są to wartości prognozowane i na oficjalne wiadomości musimy jeszcze poczekać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów