0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Maseczka w pracy obowiązkowa od 28.11.2020 roku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od soboty, 28 listopada wprowadzone zostaną nowe obostrzenia dotyczące zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach. Czy maseczka w pracy będzie obowiązkowa? Czy w jakiś sytuacjach będzie można jej nie nosić?

Maseczka w pracy to obowiązek!

W najbliższą sobotę, 28 listopada, zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z którym obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.

§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
1.  Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa:
(...)
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny

Wynika z tego, że w zakładzie pracy usta i nos zakrywać będzie trzeba w pomieszczeniu, w którym przebywa więcej niż 1 osoba, niezależnie od wielkości pomieszczenia i tego czy  zapewniono odległości 1,5 m między stanowiskami pracy.

Jeżeli w biurze jest więcej niż 1 osoba to maseczka w pracy jest obowiązkowa.

To koniec wyjątków!

Do tej pory wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa były osoby wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach). Usta i nos musiały zasłaniać tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Od soboty jednak to wyłączenie znika i maseczka w pracy będzie obowiązkowa.

Nowe przepisy są wprowadzane szybko i powodują, że pracodawcy muszą w zareagować na taką zmianę i udostępnić pracownikom odpowiednie środki ochrony. Natomiast pracownicy będą musieli pamiętać że maseczka w pracy będzie obowiązkowa!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów