0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura na żądanie nabywcy - terminy wystawiania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT dokumentuje swoją sprzedaż za pomocą faktur. Jednakże obowiązek ich wystawiania ma on tylko wtedy, kiedy sprzedaż jest prowadzona na rzecz innych firm, ale nie osób prywatnych. W tym drugim przypadku taka konieczność powstaje bowiem wyłącznie na żądanie nabywcy.

Faktura na żądanie nabywcy - kiedy jest wymagana

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych co do zasady powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku zwolnienia z takowej sprzedawca jest zobowiązany do założenia specjalnej ewidencji przychodów bezrachunkowych. Faktury nie są tu wymagane - ale tylko do momentu, kiedy żądanie wystawienia takiego dokumentu wyrazi nabywca. O ile żądanie wystawienia faktury wyrażone w momencie sprzedaży nie budzi żadnych wątpliwości, to mogą się one pojawić w momencie, kiedy kupujący wyrazi je już po dokonaniu transakcji. Czy w takiej sytuacji sprzedawca nadal ma obowiązek wystawienia faktury?  

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę, jeżeli kupujący zgłosi zapotrzebowanie na nią w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie także można wystawić fakturę klientowi, ale już nie ma takiego obowiązku. Zależy to od dobrej woli sprzedawcy.

Faktura na żądanie nabywcy - termin wystawienia

Obecnie przepisy dokładnie określają, w jakim terminie po dokonaniu sprzedaży konieczne będzie wystawienie faktury, jeśli nabywca tego zażąda. Stanowi o tym art. 106i ust. 6 ustawy o VAT, na mocy którego faktura na żądanie klienta będzie musiała zostać wystawiona:

  • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonuje sprzedaży towaru 16 października 2015 r. Sprzedaż zostaje udokumentowana wyłącznie paragonem. Następnie 17 listopada 2015 r. klient zażądał wystawienia faktury.

Ze względu na fakt, że upłynął miesiąc, w którym dostarczono towar lub usługę, przedsiębiorca powinien najpóźniej  wystawić fakturę do 2 grudnia 2015 r.

Ważne!

Wskazane przez organy skarbowe terminy dotyczą także sytuacji, gdy żądanie ze strony nabywcy dotyczy faktury zaliczkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów