0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura do paragonu - kiedy można ją wystawić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonałam zakupu towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Transakcja została udokumentowana paragonem fiskalnym. Czy faktura do paragonu może zostać wystawiona przez sprzedawcę oraz kiedy mogę o nią wystąpić?

Anna, Poznań

 

Jak wynika z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie klienta:

  • nie później niż 15. dnia kolejnego miesiąca, jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

  • nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W takiej sytuacji pod kopię wystawionej faktury sprzedawca podpina paragon, który nabywca zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy. Natomiast gdy nabywca zażąda wystawienia faktury do paragonu po upływie wskazanego terminu, sprzedawca może, lecz nie ma takiego obowiązku, wystawić fakturę na żądanie nabywcy.

Ważne!

Jeżeli klient zgubił paragon, przedsiębiorca ma możliwość zweryfikować transakcję, np. poprzez odczyt z pamięci kasy fiskalnej bądź klient może przedstawić inne dowody dokumentujące transakcję (np. potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą). Wówczas sprzedawca może wystawić fakturę z adnotacją o przyczynach braku paragonu.

Jak wynika ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1165/12-2/KOM):

Biorąc zatem pod uwagę przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy, tut. Organ stwierdza, że w sytuacji, gdy zgłosi się do Niego klient po fakturę bez przedstawienia paragonu fiskalnego, który uległ np. zagubieniu, Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia takiemu klientowi fakturę VAT i nie powoduje to obowiązku ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów