0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej a VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaję towar klientowi z USA. Nie posiada on firmy, jest osobą fizyczną. Jaką stawkę VAT powinnam w tym przypadku zastosować? Jak rozliczyć sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej?

Jolanta, Szczecinek

 

Dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej możliwe jest opodatkowanie transakcji stawką 0%, stosowaną przy standardowym eksporcie towarów do krajów trzecich, czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że aby było możliwe zastosowanie takiej stawki VAT, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towaru jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Szczegóły rozliczenia zostały omówione poniżej.

Jakie dokumenty potwierdzają wywóz towaru?

Ustawa o VAT nie wskazuje zamkniętego katalogu dokumentów, jakie mogą potwierdzać wywóz. Jednak w art. 41 ust. 6a wskazany został przykładowy katalog takich dokumentów, do którego należy:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu,
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny (SAD).

Ze względu na to, że jest to otwarty katalog, a ustawa wskazuje tylko przykłady, podatnicy mają prawo do dokumentowania eksportu towarów również za pomocą innych dowodów, jeżeli te wskazane w ustawie nie mogą zostać uzyskane. Ważne jest, aby potwierdzały wywóz towaru poza UE i jednocześnie określały rodzaj towaru. 

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej - rozliczenie

Jeżeli warunek posiadania powyższej dokumentacji został spełniony, podatnik ma możliwość zastosowania stawki 0% VAT. W przeciwnym razie nie wykazuje on tej sprzedaży w rejestrze sprzedaży VAT za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania niezbędnej dokumentacji przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (za ten kolejny okres).

W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w drugim i jednocześnie ostatecznym terminie, sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej powinna zostać opodatkowana właściwą stawką dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Otrzymanie odpowiednich dokumentów po tym okresie, uprawnia podatnika do dokonania odpowiednich korekt w następujący sposób:

  • wyksięgowanie sprzedaży opodatkowanej krajową stawką VAT (poprzez wpis w wartościach ujemnych) w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano dokumenty,
  • wykazanie sprzedaży ze stawką 0% w okresie, w którym dokonano sprzedaż, co wiąże się z korektą JPK_V7 za dany okres.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza unii europejskiej w systemie wFirma.pl

Podatnik aby w systemie wFirma.pl wystawić fakturę eksportową wystarczy, że przejdzie do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Wprowadzając dane nabywcy w polu, gdzie domyślnie ustawiony jest NIP, trzeba wybrać z listy opcję INNY (w przypadku sprzedaży na rzecz firmy) lub BRAK (w przypadku sprzedaży na rzecz osoby prywatnej). Jako stawkę VAT należy wybrać z listy opcję 0% EXP (jeśli spełniony będzie wymóg dowodowy).


sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza unii europejskiej

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów