Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej a VAT

Sprzedaję towar klientowi z USA. Nie posiada on firmy, jest osobą fizyczną. Jaką stawkę VAT powinnam w tym przypadku zastosować? Jak rozliczyć sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej?

Jolanta, Szczecinek

 

Dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej możliwe jest opodatkowanie transakcji stawką 0%, stosowaną przy standardowym eksporcie towarów do krajów trzecich, czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że aby było możliwe zastosowanie takiej stawki VAT, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających wywóz towaru jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Ustawa o VAT nie wskazuje zamkniętego katalogu dokumentów, jakie mogą potwierdzać wywóz, wymienia natomiast przykładowe:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu,
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność,
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny (SAD).

Jeżeli warunek posiadania powyższej dokumentacji nie został spełniony, nie wykazuje Pani tej sprzedaży w rejestrze sprzedaży VAT za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania niezbędnej dokumentacji przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (za ten kolejny okres). W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w drugim i jednocześnie ostatecznym terminie, sprzedaż na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej powinna zostać opodatkowana właściwą stawką dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.