Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja przebiegu pojazdów - odliczenie VAT od samochodów osobowych

Od 1 lipca 2015 r. zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych. Zmiana ta ma duże znaczenie również dla przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności wykorzystują prywatny samochód i wydatki z nim związane rozliczają poprzez ewidencje przebiegu pojazdu (kilometrówkę). Bowiem od tej daty podatnik będzie miał możliwość odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego.

Odliczenie VAT od samochodów osobowych od 2015 r. - krótka ściąga

Rozliczanie podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz na paliwo do auta nie wzbudza wątpliwości tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Inne przypadki wymagają niestety większej uwagi - samochody o niższej masie całkowitej w świetle podatku VAT są bowiem dzielone na trzy grupy. Dla każdej z nich stosowane są nieco odmienne zasady odliczania podatku VAT.

Grupa I - Samochody ze 100% odliczeniem VAT bez dodatkowych formalności

Pierwsza grupa dotyczy samochodów, dla których - podobnie jak dla ciężarówek - przedsiębiorca ma prawo dokonać pełnego odliczenia podatku VAT. Przy czym nie musi udowadniać, że auto wykorzystywane jest wyłącznie w działalności. Można tu wymienić m.in. pojazdy typu van, specjalne czy motorowery.

Co ważne, w większości przypadków konieczne jest posiadanie dodatkowego oświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wpisu do dowodu rejestracyjnego. Ustawodawca wskazuje, że w przypadku takich pojazdów ich wykorzystanie dla celów prywatnych jest niemożliwe albo nieistotne.

Grupa II - Samochody ze 100% odliczeniem VAT przy wykorzystaniu kilometrówki dla VAT

Druga grupa pojazdów to takie, od których także można odliczać 100% podatku VAT, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Przede wszystkim konieczne jest udowodnienie, że samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów firmowych, bez możliwości użycia go do celów prywatnych. Do tego służy specjalna ewidencja przebiegu pojazdów (tzw. kilometrówka) dla celów VAT.

Jednak przed rozpoczęciem prowadzenia kilometrówki dla celów VAT, a w konsekwencji odliczania pełnej wartości podatku naliczonego, podatnik musi pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Otóż w pierwszej kolejności należy dokonać zgłoszenia samochodu do urzędu skarbowego. W tym celu konieczne jest złożenie formularza VAT-26.

Ważne!

Ewidencja przebiegu pojazdów dla celów VAT oraz ewidencja przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego nie są tym samym. Jeśli jednak przedsiębiorca w swojej działalności wykorzystuje zarówno jeden, jak i drugi rodzaj kilometrówki, może połączyć je obie i prowadzić w formie jednej ewidencji.

Grupa III - Samochody z 50% odliczeniem VAT wykorzystywane do użytku mieszanego

Trzecia grupa pojazdów to te, które wykorzystywane są zarówno dla celów prywatnych, jak i służbowych lub wykorzystywane są wyłącznie dla celów firmowych, ale bez zgłoszenia w urzędzie skarbowym. Od pojazdów należących do tej grupy możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT, bez konieczności zgłaszania w urzędzie skarbowym.

Wielu przedsiębiorców może zmylić fakt, iż wcześniej nie było możliwe odliczanie VAT od wydatków na zakup paliwa. Jednak obecnie zarówno od wydatków eksploatacyjnych, jak i wydatków na zakup paliwa do takiego pojazdu możliwe jest odliczenie 50% VAT.