Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestr VAT - które wydatki należy w nim ujmować?

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji dla celów rozliczania VAT. Co ważne, nie wszystkie transakcje zakupowe dotyczące towarów, czy też materiałów, udokumentowane fakturami muszą zostać ujęte w rejestrze VAT. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły.

Rejestr VAT - zakupu i sprzedaży

Ewidencje, które muszą prowadzić czynni podatnicy VAT dla tego podatku to rejestr zakupu oraz rejestr sprzedaży VAT. Co ważne, obowiązek ten nie dotyczy:

  • podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
  • przedsiębiorców wykonujących czynności wyłącznie zwolnione z podatku od towarów i usług.

W pozostałych przypadkach podatnik powinien prowadzić rejestr VAT, który będzie zawierał co najmniej:

  • kwoty, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, i te, które takiego prawa nie dają (odrębnie określa kwoty podatku naliczonego i kwoty netto),
  • dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.

W jakim celu prowadzi się rejestr VAT?

Rejestr VAT prowadzi się dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług, powinien zatem umożliwić prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. W związku z powyższym podatnicy, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej, by móc odliczyć VAT naliczone, powinni w ewidencji tej ujmować wszystkie faktury zakupowe, które uprawniają ich do odliczenia tego podatku.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia lub dokonuje sprzedaży mieszanej?

Jakich wydatków nie ujmuje się w rejestrze VAT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w rejestrze zakupu VAT nie trzeba ewidencjonować zakupów związanych:

  • wyłącznie z czynnościami zwolnionymi,
  • z czynnościami nieopodatkowanymi,
  • z czynnościami, od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Oznacza to, że jeżeli podatnik dokonuje zakupów związanych ze sprzedażą nieopodatkowaną lub gdy zakupy te nie uprawniają do odliczenia VAT naliczonego, wówczas nie musi ujmować ich w rejestrze VAT (nawet jeżeli musi taki rejestr prowadzić). Wydatki te nie mają bowiem wpływu na prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług oraz ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, iż ujmowanie takich zakupów w rejestrze VAT w osobnych rubrykach, jako nieuprawniajace do odliczenia VAT, nie będzie uznawane za błąd.