0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie pliku JPK PKPIR od kiedy będzie obowiązkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z początkiem lipca wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do generowania plików JPK PKPiR. Nowy obowiązek ma służyć zwiększeniu zakresu kontroli ze strony urzędów, co ma przełożyć się na wzrost gospodarczy, związany z uszczupleniem szarej strefy. Pliki JPK PKPiR docelowo będą zawierały informacje dotyczące wszystkich elementów, z których składa się podatkowa księga przychodów i rozchodów danego podatnika. Od kiedy generowanie pliku JPK PKPiR będzie obowiązkowe i czy będzie dotyczyło każdego przedsiębiorcy? Więcej w niniejszym artykule!

Generowanie pliku JPK PKPiR - od kiedy i dla kogo?

Od 1 stycznia 2018 r. ostatnia grupa podatników - mikroprzedsiębiorcy - została objęta wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów obowiązkiem sporządzania tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych w zakresie rejestrów VAT. Ostatnim etapem wprowadzanych zmian, dotyczącym struktur JPK, jest wejście w życie 1 lipca 2018 r. obowiązku posiadania plików JPK PKPiR przez wszystkich przedsiębiorców, zarówno małych, średnich jak i mikro. Plik ten będzie zbiorem informacji dotyczących uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów z działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy w oparciu o informacje zawarte w prowadzonej przez niego PKPiR.

Ministerstwo Finansów przyjęło, że generowanie pliku JPK PKPiR będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą PKPiR w formie elektronicznej, co oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący do tej pory PKPiR w formie papierowej są zwolnieni z tego obowiązku. Przepisy podatkowe nie narzucają bowiem konieczności prowadzenia PKPiR w formie elektronicznej.

Plik JPK PKPiR - obowiązek wysyłki

Obowiązkowe generowanie pliku JPK PKPiR nie jest równoznaczne z koniecznością przekazywania go do organów podatkowych. Wygenerowane pliki muszą być przesłane jedynie na żądanie urzędu skarbowego, któremu plik jest niezbędny do weryfikacji danych w toku prowadzonego postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. Wówczas podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie posiadanego pliku JPK PKPiR. Termin ten zostanie jednak dokładnie określony w wezwaniu. Niedostarczenie wymaganych struktur w terminie może spowodować konsekwencje skarbowe, natomiast odmowa udostępnienia pliku może się spotkać z karą porządkową w wysokości do 2800 zł. Ponadto jeśli w trakcie kontroli podatkowej podatnik nie złoży wymaganych plików JPK, może się spotkać z sankcją karno-skarbową i koniecznością zapłaty grzywny w wysokości maksymalnie 42 tys. zł. Wygenerowane pliki można wówczas przesłać za pośrednictwem określonej komunikacji elektronicznej lub osobiście na nośniku danych np. na pendrivie, karcie pamięci czy też płycie CD/DVD.

Struktura pliku JPK PKPiR - jakie zawiera elementy?

Wszystkie pliki JPK, w tym także JPK PKPiR, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów mają być generowane w formacie XML. Obecnie wszystkie programy komputerowe obsługujące struktury JPK posiadają taki format pliku. Sama struktura pliku JPK PKPiR zawiera zbiór informacji znajdujących się w PKPiR, który dodatkowo został podzielony na różne sekcje, spośród których można wyodrębnić:

  1. Nagłówek - zawiera dane dotyczące JPK PKPiR, takie jak: cel złożenia oraz okres, którego dane dotyczą.
  2. Podmiot1 - zawiera dane identyfikacyjne podatnika, takie jak: nazwa oraz jego NIP.
  3. PKPIRInfo - zawiera dane dotyczące ustalenia dochodu w roku podatkowym, takie jak np.: wartości spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego, sumę kosztów uzyskania przychodu czy dochód osiągnięty w bieżącym roku podatkowym.
  4. PKPIRSpis - jest to sekcja opcjonalna, która występuje w przypadku spisu z natury tworzonego w ciągu roku.
  5. PKPIRWiersz - zawiera wszystkie informacje zawarte w PKPiR podmiotu dotyczące przychodów i kosztów. Informacje zawarte są w analogiczny sposób jak w tradycyjnej wersji PKPiR.
  6. PKPIRCtrl - zawiera informacje podsumowujące, odnoszące się do wszystkich kolumn oraz łączną wartość przychodów i kosztów.

Ponadto każda z wymienionych powyżej sekcji jest podzielona na poszczególne pola. Dotyczą one takich informacji jak np. dokładne adresy, nazwy, kody pocztowe, waluty, NIP, REGON, kraj i jego kod, powiat, województwo i wiele innych szczegółowych danych, pozwalających dogłębnie zweryfikować poprawność zapisów, a co za tym idzie transakcji. Poszczególne pola są oznaczone literowo oraz liczbowo.

Ważne!

Szczegółowe informacje dotyczące struktury JPK KPIR są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: Struktury JPK

Reasumując, podatnicy prowadzący PKPiR w formie elektronicznej są zobowiązani od 1 lipca 2018 r. do posiadania pliku JPK PKPiR. Przy czym samo generowanie pliku JPK PKPiR, nie wiąże się z koniecznością wysyłki do organu podatkowego. Podatnicy mają obowiązek przekazania struktury JPK PKPiR tylko na żądanie urzędu skarbowego na określonych nośnikach danych w formacie XML. Zakres danych, które należy przekazać, jest uzależniony od potrzeb organów podatkowych. Na przekazanie pliku podatnik ma nie mniej niż 3 dni, jednak dokładny termin zostanie określony w wezwaniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów