0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK a Ministerstwo Finansów - nowości w 2018 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów wprowadziło Jednolity Plik Kontrolny 1 lipca 2016 roku. Plik ten dotyczył tylko dużych przedsiębiorstw. Od stycznia 2017 r. obowiązek wysyłki pliku JPK_VAT objął również małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie do tej grupy dołączyli także mikroprzedsiębiorcy. Artykuł wyjaśnia sposoby wysyłki JPK oraz cel jego wprowadzenia. JPK a Ministerstwo Finansów - najważniejsze informacje.

JPK a Ministerstwo Finansów – czym jest i kogo obowiązuje?

JPK to zbiór danych przedstawionych w formie elektronicznej, we właściwym formacie przekazywany na wniosek urzędu skarbowego. JPK_VAT należy przesyłać co miesiąc wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie XML, który ułatwia jego przetwarzanie, natomiast pozostałe rodzaje JPK mogą być przekazane do organu podatkowego na nośnikach danych.

Dlaczego został wprowadzony dokument JPK? Według Ministerstwa Finansów celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, a przede wszystkim szybsza weryfikacja danych, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne w krótkim czasie są w stanie skontrolować poprawność ewidencji oraz wyłapać tzw. puste faktury.

Jednolity Plik Kontrolny złożony jest z następujących struktur:

  • JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

  • JPK_KR - księgi rachunkowe

  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

  • JPK_EWP - ewidencja przychodów (ryczałt)

  • JPK_FA - faktury sprzedaży VAT

  • JPK_WB - wyciąg bankowy

  • JPK_MAG - magazyn

Kto składa JPK oraz od kiedy obowiązuje?

Jednolity plik kontrolny od 2018 roku obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Poniższa tabela przedstawia terminy wdrożenia pliku JPK u poszczególnych grup przedsiębiorców z podziałem na struktury.

Struktura JPK

Mikroprzedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

JPK_KR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_WB

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_MAG

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_VAT

1 stycznia 2018

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017

1 lipca 2016

JPK_FA

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2016

JPK_PKPIR

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

-

JPK_EWP

1 lipca 2018

1 lipca 2018

1 lipca 2018

-

Według  art. 109 ust. 8a ustawy o VAT,  ewidencje VAT sprzedaży i zakupów będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Jak wynika z tabeli zamieszczonej powyżej, od 1 stycznia 2018 r. każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT.  Złożenie JPK_VAT obowiązuje do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet w przypadku braku zobowiązania podatkowego VAT lub braku sprzedaży w danym miesiącu. Pozostałe struktury JPK należy składać wyłącznie na żądanie organów podatkowych.

Obowiązek przekazywania JPK_WB ciąży na dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach za pośrednictwem banków, wyłącznie na żądanie organów podatkowych i obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Uwaga!

Zgodnie z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego niezłożenie pliku JPK_VAT w formie, terminie oraz zawarcie w nim danych niezgodnych ze stanem faktycznym traktowane jest jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, które podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Jak wygenerować i wysłać JPK w systemie wFirma.pl?

JPK_VAT można wygenerować w systemie wFirma.pl poprzez zakładkę: START >> PODATKI >> JEDNOLITY PLIK KONTROLNY >> DODAJ JPK_VAT. Następnie w oknie, które się pojawi, należy wybrać okres, którego plik ma dotyczyć i cel. W kolejnym etapie, aby wysłać plik, należy zaznaczyć go i z górnego menu wybrać opcję Wyślij do urzędu. Wysyłki można dokonać tylko za pomocą własnych kwalifikowanych podpisów, za pomocą podpisów należących do pracowników wFirma.pl lub poprzez profil zaufany, logując się do platformy ePUAP.

JPK a Ministerstwo Finansów - wFirma.pl

W celu wysyłki JPK_VAT do urzędu bezpośrednio z systemu wFirma.pl konieczne jest w pierwszej kolejności aktywowanie usługi e-deklaracje.

Uwaga!

Jeśli podatnik nie korzysta z oprogramowania księgowego, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z instrukcją podaną przez Ministerstwo.

Tak przygotowany JPK_VAT w formacie CSV może zostać wysłany poprzez aplikację Klient JPK 2.0.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów