0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

I63 jako oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku ze wzrostem dostępności nawiązywania kontaktów z podmiotami spoza Polski przedsiębiorcy często decydują się na import towarów z kraju trzeciego, np. USA czy Chin. Każdy importowany towar musi przejść procedurę celną. W obrocie gospodarczym występuje ich kilka rodzajów – jedną z nich jest import towarów zgodnie z procedurą 63. W nowym JPK V7 taki rodzaj transakcji musi zostać oznaczony specjalnym kodem – I63. Sprawdźmy, na czym polega procedura celna 63 i jak ją oznaczyć w nowej strukturze JPK.

Kiedy występuje transakcja importu towarów?

Każda dostawa towarów, która wiąże się z przemieszczeniem towarów z kraju trzeciego na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, określana jest mianem importu towarów. Oznacza to, że w przypadku wysyłki towaru np. z Rosji, USA, Chin lub innego kraju nienależącego do UE na terytorium UE, np. Polski, Niemiec czy Francji, towary muszą przejść odprawę celną, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu.

Wyróżnia się kilka rodzajów procedur celnych, które mają nadane specjalne kody, m.in.:

  • I40 – odprawa celna ma miejsce w Polsce, a towar nie jest odsprzedawany dalej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • I42 – odprawa celna ma miejsce w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, np. w Niemczech, a po imporcie tych towarów następuje ich wewnątrzwspólnotowa dostawa;
  • I63 – po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów.

Na czym polega procedura celna 63?

Procedura 63 jest szczególnym przypadkiem, w którym ma miejsce tzw. reimport towarów.

Polega na powrotnym przywozie importowanych wcześniej towarów na terytorium UE. Oznacza to, że jest to powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Reimport towarów może wystąpić na skutek procedury uszlachetniania biernego – stosując ją można czasowo wywozić poza obszar celny UE towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania, np.:

  • obróbce,
  • montażowi,
  • naprawie.

Następnie przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Przykład 1.

Pan Aleksander zakupił materiały potrzebne do realizacji zamówienia złożonego przez nabywcę z Niemiec. Materiały te zostały przetransportowane z Chin do Polski, a następnie od razu wysłane do podwykonawcy pana Aleksandra z Rosji celem ich obróbki. Po zakończonych pracach podwykonawca przesłał gotowy towar do pana Aleksandra do Polski, skąd nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do Niemiec.

W związku z tym, że pierwotne towary zostały zakupione z kraju trzeciego (Chiny), miał miejsce import towarów (1). Pan Aleksander przesłał materiały poza obszar celny UE (Rosja) w celu dokonania procedury uszlachetniania biernego, czyli ich dalszej obróbki (2). W związku z tym, że gotowe towary ponownie zostały przetransportowane z kraju trzeciego (Rosja) do Polski, miał miejsce reimport towarów (3), czyli została zastosowana procedura celna 63. Natomiast dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sprzedaż do Niemiec) w nowym JPK V7 faktura sprzedaży powinna posiadać dodatkowe oznaczenie I63 (4).

Procedura I63

W sytuacji gdy ma miejsce import towarów, ale nie ma zastosowania procedura 63, wówczas w JPK V7 pole odpowiadające oznaczeniu I63 należy pozostawić puste.

Jak nadawać oznaczenie I63 w systemie wfirma.pl?

Aby możliwe było dodanie oznaczenia I63, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE, gdzie na liście należy zaznaczyć okienko I63 i zapisać.

Wybór rodzaju transakcji dla procedury I63

Następnie w momencie księgowania faktury zakupu poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA BEZ VAT, w oknie dodawania wydatku w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko I63.

Automatyczne oznaczenie partii towarów zostanie dodane wyłącznie w przypadku pakietu z magazynem.

Dodawanie wydatku objętego procedurą I63
Dzięki temu działaniu dodana do magazynu partia towarów będzie miała nadane oznaczenie I63. W momencie sprzedaży towarów pochodzących z oznaczonej partii magazynowej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w nowym JPK V7 faktura sprzedaży będzie posiadała dodatkowe oznaczenie I63.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów