0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura celna 63 a oznaczenie I 63 w JPK V7 na przykładach – cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Procedura celna 63 stanowi jedną z korzystniejszych procedur celnych umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT transakcji przy samym imporcie towarów, dalszym wysłaniu towaru do obróbki oraz jego powrocie. Podatek VAT rozlicza importer na samym końcu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru oraz dalszej sprzedaży na rynku przeznaczenia. Procedura 63 różni się jednak w pewnych aspektach od procedury 42. Procedura celna 63 także w pewnej jej części podlega ujęciu w nowym pliku JPK_V7. W artykule omówimy kiedy obowiązkowe jest oznaczenie I 63 w JPK V7.

Nowe obowiązki w postaci specjalnych oznaczeń niektórych transakcji i towarów lub usług - oznaczenie I 63 w JPK V7

Resort finansów wymaga już od października 2020 r., aby sprzedawcy (i kupujący) oznaczali niektóre transakcje zakupu i sprzedaży określonymi symbolami. Oznaczenia te dotyczą niektórych rodzajów: 

  1. zbywanych towarów i usług,

  2. procedur sprzedaży,

  3. dokumentów sprzedaży,

  4. dokumentów zakupu,

  5. procedur zakupu. 

Jak widać, obowiązków, które prawodawca nanosi na podatnika, jest wciąż bardzo dużo. Jednym z nich jest zaznaczenie w pliku JPK_V7 przy rejestracji dokumentu procedury sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) przeprowadzanej w ramach realizacji procedury celnej 63 na mocy § 10 ust. 4 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Procedura celna 63 a oznaczenie I 63 w JPK V7 

Pamiętając z pierwszej części publikacji transakcyjny przebieg procedury celnej 63, należałoby zaznaczyć, że właściwe zrozumienie podstaw jej funkcjonowania pozwoli na prawidłowe oznaczenie jej części w nowym pliku JPK_V7 przez polskiego podatnika.

I w tym miejscu należy wspomnieć o ważnej kwestii, a mianowicie polski podatnik nie zawsze będzie zobligowany do stosowania symbolu I_63. Jest to spowodowane tym, że polski podatnik może wystąpić w całym łańcuchu transakcyjnym procedury celnej 63 jako ostateczny odbiorca towaru. Wtedy w innym kraju członkowskim zagraniczny kontrahent będzie zobligowany do oznaczenia tej transakcji odpowiednim symbolem, oczywiście jeżeli w tym państwie UE takie symbole znajdują zastosowanie w tamtejszych plikach JPK.

Dlatego obowiązek oznaczenia danej transakcji symbolem „I_63” będzie zależał przede wszystkim od uzgodnień pomiędzy kontrahentami, kto i w jakim stopniu będzie zajmował się kwestiami importowymi, celno-skarbowymi (konkretnie którymi), kto następnie wystąpi w roli podmiotu dokonującego WDT, jakie kwestie będą powierzone agencji celnej (przedstawicieli fiskalnemu) i czy w ogóle.

Należy też pamiętać, że podstawowa cecha procedury celnej 63 polega na tym, iż strony transakcji już w momencie importu towarów wiedzą doskonale, że przybyły z kraju trzeciego poza UE jest przeznaczony do:

  1. transportu do dalszej obróbki w kraju spoza UE innym niż kraj, z którego dokonano importu,

  2. powrocie do kraju przywozu UE,

  3. transportu do kraju UE importera (WDT).

Tak więc procedura celna 63 przekazuje już konkretne informacje na temat transakcji (z góry określony schemat) dla urzędu celnego dokonującego odprawy tego towaru. Jeżeli polski podatnik wystąpi w tej transakcji w roli dokonującego WDT, wówczas ta część transakcji będzie wymagała od niego wstawienia w nowym pliku JPK_V7 w momencie rejestracji faktury sprzedaży oznaczenia „I_63”.

Wszystko powyższe przyczynia się do tego, że polski podatnik tylko w określonych okolicznościach będzie zobligowany do oznaczenia symbolem „I_63” w nowym pliku JPK_V7 transakcji, w której uczestniczył w ramach procedury celnej 63.

Tak więc oznaczenie transakcji sprzedaży symbolem I_63 wymaga od podatnika choć podstawowej znajomości konstrukcji procedury celnej 63. 

Ponadto warto wspomnieć, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów mająca miejsce w czasie realizacji procedury celnej 63 była ewidencjonowana do 30 września 2020 r. w tabeli C, w pozycji 21 deklaracji VAT-7 i VAT-7K. 

Od 1 października 2020 r. oznaczenie I_63 informujące o dokonaniu WDT przez polskiego podatnika będzie wykazywane w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7 w pozycji P_21.

Przykład 1.

Polska spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT Polski sprowadza z Mołdawii i sprzedaje osprzęt silnikowy do różnego rodzaju urządzeń AGD (m.in. pralek). Spółka posiada odbiorców w UE oraz poza nią. Ostatnio otrzymała zamówienie od producenta konkretnej firmy z Niemiec. Osprzęt silnikowy musi zostać dostosowany do konkretnego typu pralki. W tym celu polski sprzedawca wysyła dany osprzęt do firmy z Rosji. Firma ta zgodnie z otrzymanym projektem od polskiego przedsiębiorstwa dostosowuje osprzęt i odsyła przerobiony towar. 

Po powrotnym przywozie towaru polska spółka dokonuje WDT do odbiorcy niemieckiego. 

W tym przypadku polski podatnik, realizując zamówienie niemieckiego kontrahenta, będzie miał obowiązek oznaczyć daną transakcję symbolem I_42 w części dokonanej jako WDT w miesiącu wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu WDT (wystawienia faktury sprzedaży, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy).

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i będąca czynnym podatnikiem VAT importuje z Rosji używane, elektroniczne części sprzętu audio. Jednym ze stałych odbiorców części jest firma sprzedająca używane elementy audio we Francji (wzmacniacze, equalizery, odtwarzacze CD, amplitunery, przedwzmacniacze, gramofony, przetworniki DAC i wiele innych). Niektóre części z ostatniego importu otrzymanego od kontrahenta z Rosji okazały się częściowo uszkodzone. Jednak doszło do tego na etapie transportu.

Polski sprzedawca przekazał owe towary do zaprzyjaźnionej firmy z Mołdawii, która dokonała serwisu i regeneracji tych części. Po ich zwrotnym otrzymaniu zostały one przetransportowane w ramach WDT do kontrahenta z Francji.

W tej sytuacji polski podatnik, realizując zamówienie francuskiego kontrahenta, będzie miał obowiązek oznaczyć daną transakcję symbolem I_42 w części dokonanej jako WDT w miesiącu wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu WDT (wystawienia faktury sprzedaży, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy).

Przykład 3.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i będąca czynnym podatnikiem VAT importuje z Chin sprzęt sportowy. Jednym ze stałych odbiorców jest kontrahent z Hiszpanii. Z uwagi na to, że zamawia on towar dokładnie według własnej specyfikacji (rakiety tenisowe), polska firma odsyła je zaraz po imporcie do kontrahenta w Szwajcarii celem ich dostrojenia do wymogów odbiorcy.

Po ich zwrotnym otrzymaniu polska firma zleciła transport gotowego sprzętu w ramach WDT do kraju przeznaczenia UE hiszpańskiego odbiorcy towaru.

W tej sytuacji polski podatnik, realizując zamówienie francuskiego kontrahenta, będzie miał obowiązek oznaczyć daną transakcję symbolem I_42 w części dokonanej jako WDT w miesiącu wystąpienia obowiązku podatkowego z tytułu WDT (wystawienia faktury sprzedaży, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów