0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

I42 jako oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy coraz częściej zawierają transakcje z podmiotami z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej. W przypadku zakupu towarów od kontrahentów np. z Chin czy USA ma miejsce import towarów. Co więcej, prowadząc sprzedaż wysyłkową lub sprowadzając towar na konkretne zamówienie, może on zostać wysłany bezpośrednio do klienta z innego kraju Unii Europejskiej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku takiej transakcji należy zastosować specjalny kod I42 jako oznaczenie szczególnej procedury importu towarów w JPK_V7. Sprawdźmy, jak go stosować!

Kiedy ma miejsce import towarów?

W sytuacji gdy towar przemieszcza się na terytorium Unii Europejskiej z kraju trzeciego, ma miejsce import towarów. Towary będące przedmiotem importu podlegają odprawie celnej, która może mieć miejsce w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Dopiero po dopełnieniu obowiązku odprawy celnej towary mogą zostać dopuszczone do obrotu i być odsprzedawane dalej.

Wyróżnia się kilka rodzajów procedur celnych, które mają nadane specjalne kody, m.in.:

  • 40 – czyli odprawa celna ma miejsce w Polsce, a towar nie jest odsprzedawany dalej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
  • 42 – odprawa celna ma miejsce w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, np. w Niemczech, a po imporcie tych towarów następuje ich wewnątrzwspólnotowa dostawa;
  • 63 – po powrotnym przywozie towarów, które przeszły wcześniej odprawę celną w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa tych towarów.

Najczęstszym rodzajem procedury celnej jest kod 40, czyli import towarów z odprawą celną w Polsce, który sprzedawany jest w ramach zwykłej dostawy krajowej w Polsce. W przypadku takiego rodzaju importu towarów stosuje się w nowym JPK_V7 oznaczenie IMP.

Kiedy stosować oznaczenie I42 w pliku JPK_V7?

W broszurze informacyjnej dotyczącej JPK z deklaracją znajduje się definicja oznaczenia I42 jako „Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)”. Jest to nic innego jak import towarów, po którym następuje ich przewóz do innego kraju UE w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W JPK_V7 oznaczenie I42 należy stosować w sytuacji, gdy po imporcie towarów ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa. Oznacza to, że odprawa celna odbywa się w Polsce, a następnie towar transportowany jest na terytorium innego kraju UE w ramach WDT.
Stosując procedurę I42, polski sprzedawca nie musi mieć nabywcy tych towarów od razu. Może zakupić towary na własny rachunek, a dopiero później dokonać ich sprzedaży. Dla polskiego importera takie przemieszczenie towarów będzie traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które jest neutralne na gruncie podatku VAT, ponieważ podatek VAT należny równa się podatkowi VAT naliczonemu, co w konsekwencji oznacza brak obowiązku zapłaty VAT.

Przykład 1.

Pan Łukasz nabył towary handlowe od firmy z USA. Towary przeszły odprawę celną w Niemczech, a następnie zostały przetransportowane do magazynu pana Łukasza położonego w Polsce. Czy pan Łukasz musi stosować oznaczenie I42 w pliku JPK_V7?

  1. W związku z tym, że towary zostały przetransportowane z terytorium spoza UE, ma miejsce transakcja importu.

  2. Odprawa celna miała miejsce w Niemczech, czyli w innym kraju UE, a następnie towary przetransportowano do Polski, co oznacza, że pan Łukasz ma obowiązek rozpoznania transakcji WNT i rozliczenia VAT.

To wskazuje, że miał miejsce import towarów w procedurze I42, jednak pan Łukasz nie oznacza takiej transakcji w JPK_V7 jako I42, ponieważ nie rozpoznaje on wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w przypadku gdy korzysta z usług przedstawiciela fiskalnego na terytorium Niemiec). Zobowiązany jest natomiast do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w momencie przywozu towarów do Polski.

Przykład 2.

Pani Danuta dokonała zakupu towarów z Chin zgodnie z zamówieniem złożonym przez kontrahenta z Włoch. Towary te zostały odprawione w porcie w Polsce, a następnie przetransportowane do Włoch. Czy w nowym JPK taka transakcja powinna posiadać dodatkowe oznaczenie?

Tak, w opisanym przypadku ma miejsce import towarów w procedurze I42, ponieważ po imporcie nastąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W związku z tym w nowym JPK_V7 faktura sprzedaży dokumentująca transakcję WDT powinna mieć dodatkowe oznaczenie I42.

Oznaczenie I42 w nowym JPK_V7 stosowane jest do transakcji WDT, a nie do importu towarów.

Jak nadawać oznaczenie I42 w systemie wFirma.pl?

Aby możliwe było dodanie oznaczenia I42 w wfirma.pl, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich ustawień w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE, gdzie na liście należy zaznaczyć okienko I42 i zapisać.

i42
Następnie w momencie księgowania faktury zakupu poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA BEZ VAT w oknie dodawania wydatku w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko I42.

Automatyczne oznaczenie partii towarów zostanie dodane wyłącznie w przypadku pakietu z magazynem.

i42

Dzięki temu dodana do magazynu partia towarów będzie miała nadane oznaczenie I42. W momencie sprzedaży towarów pochodzących z oznaczonej partii magazynowej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w nowym JPK_V7 faktura sprzedaży będzie posiadała dodatkowe oznaczenie I42.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów