Poradnik Przedsiębiorcy

Nieotrzymana należność od kontrahenta a zapłata podatku VAT

W tym miesiącu muszę zapłacić podatek VAT (nadwyżka należnego nad naliczonym). Problem polega na tym, że za jedną z faktur nie dostałem jeszcze zapłaty. Czy da się jakoś przełożyć płatność podatku na następny miesiąc?

Zygmunt, Świeradów Zdrój

 

Fakt, iż należność wynikająca z faktury nie zostanie uregulowana nic nie zmienia - obowiązek podatkowy w VAT już powstał. Dlatego też, nie da się przesunąć terminu płatności podatku należnego.

Dopiero po upływie 150 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze będzie mógł Pan skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, a więc możliwe stanie się skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Należy jednak pamiętać, że ulga na złe długi dotyczy jedynie korekty dla celów VAT.