0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Adres na fakturze - jakie dane zamieszczać na dokumencie sprzedaży?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W przypadku faktur wystawianych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, często pojawia się pytanie - czy adres na fakturze to adres siedziby firmy, czy też adres zamieszkania? 

Adres na fakturze - jak było dotychczas?

Liczne interpretacje podatkowe wskazywały na to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na fakturach powinny zamieszczać adres zamieszkania, nie siedziby firmy. Wynikało to z faktu, że na fakturach powinien znajdować się taki sam adres, jaki został wpisany na druku VAT-R i jest podawany na deklaracjach VAT-7/ VAT-7K - w przypadku osób fizycznych jest to właśnie adres zamieszkania.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 marca 2010 roku ( sygn. IPPP2/443-21/10-3/MM ):

Wnioskodawca, jako podatnik podatku od towarów i usług, prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, winien na fakturach wskazywać adres zamieszkania. Poza tym nie ma przeszkód, aby poza obligatoryjnymi danymi faktura zawierała także inne informacje, m.in. o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo należy stwierdzić, iż bez znaczenia jest fakt, iż oba adresy (zarówno adres zamieszkania jak i adres prowadzenia działalności gospodarczej) zostały zgłoszone na odpowiednim formularzu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu (...).

Jak jest obecnie?

Jeden z posłów wystąpił z interpelacją do Ministra Finansów w sprawie określenia prawidłowego adresu, jaki powinien widnieć na fakturze wystawianej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Fakt, że żadne przepisy nie precyzują dokładnie adresu, budził wiele wątpliwości  nie tylko po stronie przedsiębiorców, ale również samych posłów.

Minister Finansów wyjaśnił, że podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-7 oprócz swojego miejsca zamieszkania podał także adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, może wówczas na wystawionych fakturach umieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że nie ma żadnych przeciwwskazań, by na fakturze podawane były także inne miejsca prowadzenia działalności, zwłaszcza te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury.

Minister podkreśla, że adres podany na zgłoszeniu VAT-R służy do identyfikacji podatnika i nie jest koniecznym podawanie w nim adresów prowadzenia działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów