0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Adres na fakturze zamieszkania czy firmy - który będzie właściwy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep spożywczy i jestem czynnym podatnikiem VAT. Ostatnio klient wystąpił o fakturę. Jaki adres na fakturze powinnam wpisać? Adres sklepu czy miejsca zamieszkania?

 

Agata, Wolin

 

W związku z tym, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, w fakturach powinna Pani podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - a zatem adres sklepu.

Faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Na fakturze powinien być podawany, co do zasady, adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy nie precyzują, jaki adres na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (miejsca zamieszkania czy głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli to główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania) podatnik powinien wskazać. Przyjąć zatem należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania.

Jednak w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, w fakturach powinien podawać adres głównego miejsca prowadzonej działalności gospodarczej zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów w piśmie z 5 czerwca 2014 r., sygn. PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006, w którym możemy przeczytać:

(…) w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą do ww. zgłoszeń stosuje formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności (…).

Podobne stanowisko zaprezentował w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2014 r., sygn. IPTPP1/443-128/14-4/AK, gdzie możemy przeczytać:

(…) W świetle powyższego, na fakturach VAT wystawianych przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, jeżeli osoba fizyczna nie wykonuje działalności w miejscu zamieszkania, a ma główny adres prowadzenia działalności, to na fakturach należy podawać ten główny adres miejsca prowadzenia działalności.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz okoliczności sprawy, na fakturach VAT dotyczących zakupu i sprzedaży towarów i usług w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności w miejscu zamieszkania, a ma główny adres prowadzenia działalności, to na fakturach należy wskazywać ten główny adres miejsca prowadzenia działalności, tj. w przypadku Wnioskodawcy adres zakładu głównego w S. (…).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów