0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolite przepisy podatkowe dla firm – nowy projekt KE!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Komisja Europejska przyjęła nowy projekt – „Działalność gospodarcza w Europie: ramy opodatkowania dochodów (BEFIT)”. Jego celem są jednolite przepisy podatkowe w 27 krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu ma powstać „sprawiedliwe i stabilne” otoczenie biznesowe, które będzie stanowić podstawę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Co mają przynieść jednolite przepisy podatkowe?

Zmiany mają dotyczyć opodatkowania działalności gospodarczych w krajach UE. Przewiduje się, że jednolite przepisy podatkowe przyniosą ograniczenie biurokracji, zminimalizowanie możliwości unikania opodatkowania, zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów. Co więcej, prognozuje się powstanie nowych miejsc pracy i wzrost inwestycji na jednolitym rynku. KE zachęca państwa członkowskie do umożliwienia firmom przenoszenia strat podatkowych na poprzednie lata, co mogłoby mieć korzystny wpływ szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które były rentowne przed pandemią COVID-19.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovkis:

Opodatkowanie musi dotrzymać kroku zmieniającym się gospodarkom i naszym priorytetom. Nasze przepisy podatkowe powinny wspierać odnowę gospodarczą sprzyjającą włączeniu społecznemu, być przejrzyste i wykluczyć zjawisko unikania opodatkowania. Powinny być również skuteczne – dla przedsiębiorstw dużych i małych”.

Kiedy mają być wprowadzone jednolite przepisy podatkowe dla firm w Unii Europejskiej?

Komisja Europejska deklaruje przedstawienie projektu do 2023 roku. Przez te dwa lata KE będzie przeznaczać środki na produktywne inwestycje, wspierać transformację cyfrową i ekologiczną oraz chronić dochody krajowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów