0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa Ordynacja podatkowa - jakie zmiany planuje Ministerstwo Finansów?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Trwają konsultacje w zakresie projektu ustawy nowej Ordynacji podatkowej oraz zmiany niektórych innych ustaw. Jakie zmiany wprowadzi nowa Ordynacja podatkowa? Poznaj planowane założenia Ministerstwa Finansów.

Jakie zmiany przewiduje nowa Ordynacja podatkowa?

Przedstawiony projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zakłada 52 zmiany w zakresie prawa podatkowej. Planuje się m.in.:

 • umożliwienie osobom spoza najbliższej rodziny zapłaty podatku za podatnika do kwoty 5 000 zł (obecnie kwota ta wynosi 1 000 zł),
 • brak obowiązku składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji,
 • możliwość załatwienia wybranych spraw podatnika na wniosek w postępowaniu uproszczonym,
 • możliwość umorzenia zobowiązania podatkowego przed terminem, bez obowiązku oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej,
 • uproszenie korygowania deklaracji przez organy podatkowej w ramach czynności sprawdzających,
 • zniesienie kompetencji naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzania kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających,
 • uszczelnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez m. in. rozszerzenie możliwości dokonywania blokady na nowe kategorie rachunków,
 • wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • doprecyzowanie przepisów o podatkowym następstwie prawnym w odniesieniu do przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG,
 • wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tej spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
 • możliwość dokonania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej wykreślonej z rejestru w trakcie postępowania podatkowego w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek,
 • wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych,
 • zmiany w zakresie opłaty za wydanie interpretacji poprzez jej zróżnicowanie oraz dostosowanie do rodzaju i wielkości wnioskodawcy,
 • doprecyzowanie sytuacji kiedy interpretacje indywidualne mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi, podawanymi do publicznej wiadomości,
 • wprowadzenie obowiązku elektronicznego występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla podmiotów profesjonalnych,
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej,
 • wprowadzenie nowej instytucji - wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Planowany termin wejścia zmian w życie  to 1 lipca 2024 roku.

Jaki cel ma nowa Ordynacja podatkowa?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzenie zmian w zakresie nowej Ordynacji podatkowej ma na celu uproszczenie procedur podatkowych, wzrost efektywności działania organów podatkowych, polepszenie relacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi oraz precyzyjne określenie przepisów, które są obecnie przedmiotem wątpliwości dotyczących ich stosowania.

Termin składania opinii do projektu
Opinie do projektu wraz z ich uzasadnieniem można przesyłać w formie dokumentów nieedytowalnych na adres e-mail: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl. Termin złożenia opinii mija 31 sierpnia 2023 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów