0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Śródroczny spis z natury - kiedy należy przeprowadzać ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założyłem niedawno działalność, zrobiłem remanent początkowy. Teraz kończy się pierwszy miesiąc prowadzenia działalności – czy powinienem znów przeprowadzić śródroczny spis z natury, czy też jest jakaś inna częstotliwość, np. kwartalnie albo raz na pół roku?

Wojciech, Wrocław

 

Zgodnie z § 24 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorca powinien w swojej firmie przeprowadzać spis z natury w kilku określonych sytuacjach:

  • na 1 stycznia nowego roku podatkowego, 
  • na koniec każdego roku podatkowego, 
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, 
  • w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, 
  • w razie zmiany wspólnika, 
  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • podczas likwidacji działalności.

Dodatkowo przedsiębiorca ma prawo przeprowadzić tzw. śródroczny spis z natury np. dla każdego miesiąca z osobna. Jednak nie stanowi on obowiązku przedsiębiorcy, a jego prawo.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzania spisu z natury dla celów podatku dochodowego.
W związku z powyższym, po przeprowadzeniu remanentu początkowego podatnik będzie zobowiązany do powtórzenia tej czynności dopiero na koniec roku podatkowego.

Przykładowo, jeśli działalność została założona w sierpniu 2020 roku, to konieczność sporządzenia kolejnego remanentu wystąpi 31 grudnia 2020 roku (pod warunkiem, że w międzyczasie nie wystąpi żadna z sytuacji wskazanych w rozporządzeniu, która będzie wymuszała sporządzenie remanentu w trakcie roku).

Wówczas wartość sporządzonego na koniec roku spisu z natury będzie jednocześnie wartością rozpoczynającą nowy rok podatkowy.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu na 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Śródroczny spis z natury w systemie wFirma.pl 

Sporządzony śródroczny spis z natury należy dodać w systemie wFirma.pl przez zakładkę EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY. 

Śródroczny spis z natury - jak sporządzić w systemie wfirma.pl

Więcej informacji na temat dodawania śródrocznych remanentów w systemie wFirma.pl znajduje się w artykule: Remanent śródroczny - jak dodać w systemie?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów