Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy należy przeprowadzać spis z natury?

Założyłem niedawno działalność, zrobiłem remanent początkowy. Teraz kończy się pierwszy miesiąc - czy powinienem znów przeprowadzić spis z natury, czy też jest jakaś inna częstotliwość, np. kwartalnie albo raz na pół roku?

Wojciech, Wrocław

 

Przedsiębiorca powinien w swojej firmie przeprowadzać spis z natury w kilku określonych sytuacjach:

  • podczas zakładania działalności gospodarczej,
  • podczas likwidacji działalności,
  • w razie zmiany wspólnika,
  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • na zakończenie roku podatkowego,
  • na dzień 1 stycznia nowego roku podatkowego.

Tak więc, po przeprowadzeniu remanentu początkowego, podatnik będzie zobowiązany do powtórzenia tej czynności dopiero pod koniec roku podatkowego. Wartość sporządzonego wtedy spisu z natury będzie jednocześnie wartością rozpoczynającą nowy rok podatkowy.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.