0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt hipoteczny na zakup części domu a koszty prowadzenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem właścicielem połowy budynku, w której w wydzielonych pomieszczeniach prowadzona jest działalność firmy. Zamierzam kupić drugą część budynku. Zakup będzie częściowo finansowany kredytem hipotecznym. Budynek pełni również rolę mieszkalną. Jaka jest optymalna forma księgowania wydatków związanych z kosztami utrzymania siedziby firmy? Chciałbym, by zarówno rata kredytu hipotecznego, jak i koszty eksploatacyjne księgowane były jako koszty firmy.

Andrzej, Gdańsk

 

Kredyt hipoteczny nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią skapitalizowane odsetki od tych kredytów. Stąd sama kwota kredytu hipotecznego nie spowoduje powstania przychodów czy kosztów podatkowych. Koszt stanowić będą opłaty związane z kredytem - czyli wspomniane odsetki.

Aby kwota odsetek mogła zostać zaksięgowana w kosztach firmy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • lokal musi być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej,

  • całe zobowiązanie musi być właściwe udokumentowane (nie wystarczy np. sam harmonogram spłat rat kredytu),

  • odsetki muszą być zapłacone, co musi być odpowiednio udokumentowane.

Co ważne, na środki trwałe firmy można wprowadzić jedynie tę część lokalu, która faktycznie jest wykorzystywana na cele działalności - ewentualne odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli zatem niecały dokupiony lokal będzie użytkowany na działalność gospodarczą, należałoby wyznaczyć, jaka jego część będzie temu służyć w stosunku do ogólnej części zakupionego lokalu. Wówczas na tej podstawie należałoby zbudować proporcję i według tej proporcji ujmować wydatki w kosztach firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów