0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura za prowizję od sprzedaży dawanda.pl

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaję moje produkty za pośrednictwem portalu dawanda.pl. Pobierana jest tam prowizja od sprzedaży. Na koniec miesiąca wystawiana jest faktura. W ustawieniach konta, w polu NIP znajduje taka informacja: Jeśli posiadasz zarejestrowaną działalność gospodarczą i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jednego z krajów Unii Europejskiej, a Twoja firma nie ma siedziby na terenie Niemiec, możemy wystawić Ci fakturę netto (bez podatku VAT). Podaj, proszę dokładny NIP (wg wzoru: PL0000000000). Za poprawność tej informacji jesteś prawnie odpowiedzialny. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Jeśli pole wpisu pozostawisz puste, prześlemy Ci fakturę brutto. Prowadzę KPiR jednak nie mam NIP UE. Co mam zrobić? Jak powinna zostać rozliczona faktura za prowizję od sprzedaży dawanda.pl?

Daniela, Kraków

 

Jak wynika z podanych przez Panią informacji, faktura za prowizję sprzedaży od portalu dawanda.pl będzie wystawiona przez niemiecki oddział firmy. W związku z tym transakcja będzie stanowiła import usług. Dokonując tego typu transakcji, jest Pani zobligowana do rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu należy złożyć druk VAT-R. Więcej na ten temat w artykule: Rejestracja i składanie informacji VAT UE. Obowiązek rejestracji dla celów VAT UE dotyczy zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia.

Sposób rozliczenia faktury za prowizję od sprzedażydawanda.pl zależy od tego, czy jest Pani czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta Pani ze zwolnienia.

Faktura za prowizję od sprzedaży dawanda.pl - podmiot zwolniony z VAT

W sytuacji, gdy jest Pani podmiotem zwolnionym z VAT, wówczas wartość z faktury (jeżeli jest wyrażona w walucie obcej) należy przeliczyć na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. Wydatek należy wykazać w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Przy tego typu transakcji jest Pani zobligowana do naliczenia i zapłaty podatku VAT. Służy do tego deklaracja VAT-9M. Zapłacony VAT wynikający z deklaracji będzie stanowił Pani koszt uzyskania przychodu, który w dacie zapłaty należy zewidencjonować za pomocą dowodu wewnętrznego. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Pod wydruk DW należy podpiąć potwierdzenie zapłaty podatku.

Faktura za prowizję od sprzedaży dawanda.pl - czynny podatnik VAT

Natomiast gdy jest Pani czynnym podatnikiem VAT, należy dokonać opodatkowania transakcji krajową stawką podatku (VAT nalicza się od wartości brutto na fakturze) i jej wykazania w rejestrze sprzedaży VAT. Jeżeli wydatek ma służyć działalności opodatkowanej, wówczas ma Pani prawo do odliczenia podatku VAT i tym samym do jego wykazania w rejestrze zakupu VAT. Wartość netto po przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury za prowizję od sprzedaży dawanda.pl należy wykazać w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Transakcję należy wykazać w deklaracji VAT- 7 lub VAT-7K (w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie).

Co ważne, jeżeli import usług jest jedynym rodzajem transakcji wewnątrzwspólnotowych, które wystąpiły u podatnika w danym okresie, wówczas nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów