Poradnik Przedsiębiorcy

Koszt transportu wyposażenia - jak zaksięgować w KPiR?

W jaki sposób powinienem zaksięgować koszt transportu wyposażenia wyszczególniony na fakturze VAT? W której kolumnie KPiR powinien się znaleźć taki koszt?

Aleksander, Sopot

 

W takim przypadku koszt transportu wyposażenia wraz z kosztem wyposażenia ujmuje w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Od 2020 roku podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji wyposażenia. Oznacza to, że w sytuacji gdy wartość zakupionego składnika majątku nie przekracza kwoty 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) cała wartość z faktury może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Jeżeli zakupiony składnik majątku będzie wykorzystywany w działalności dłużej niż 1 rok, jego wartość przekracza 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) i jest kompletny i zdatny do użytku należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować w czasie. Pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR w miesiącu następującym po miesiącu w którym składnik majątku został wprowadzony do firmy.

W sytuacji gdy wartość zakupionego składnika majątku przekracza 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) ale będzie wykorzystywany w firmie krócej niż 1 rok, nie spełnia definicji środków trwałych i powinien zostać ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu w kolumnie 13 KPiR ponieważ nie ma podstaw aby wprowadzać go do ewidencji środków trwałych.

W celu zaksięgowania w systemie wfirma.pl faktury na której wyszczególniony jest koszt transportu oraz składnik majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców) należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ i wprowadzić wartości z podsumowania faktury. 

Koszt transportu wyposażenia jako koszt w KPiR