Poradnik Przedsiębiorcy

Koszt transportu wyposażenia - jak zaksięgować w KPiR?

W jaki sposób powinienem zaksięgować koszt transportu wyposażenia wyszczególniony na fakturze VAT? W której kolumnie KPiR powinien się znaleźć taki koszt?

Adam, Sopot

 

W takim przypadku koszt transportu wyposażenia wraz z kosztem wyposażenia ujmuje w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Odnośnie samego nabycia wyposażenia należy dodatkowo uwzględnić jego wartość, bowiem może wystąpić obowiązek jego ujęcia w osobnej ewidencji.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR określa, że jeśli wartość wyposażenia przekracza 1 500 PLN (netto dla podatników VAT czynnych), to należy je ująć dodatkowo w ewidencji wyposażenia. Co ważne, określając wartość wyposażenia, nie wlicza się do niego kosztu transportu.