0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – nowe wnioski na PUE ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła zmiany w pomocy, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy. W związku z aktualizacją przepisów konieczna była modyfikacja niektórych wniosków. Co się zmieniło? Jak wyglądają nowe wnioski na PUE ZUS?

Zmiany w Tarczy 3.0

Jedną ze zmian w Tarczy 3.0 było rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek. Dzięki niemu z umorzenia mogą skorzystać osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Ponadto z umorzenia składek mogą skorzystać osoby korzystające z ulgi na start, ale umorzenie dla tych podmiotów obowiązuje jedynie za 2 miesiące, czyli za kwiecień i maj. 

Nowe wnioski na PUE ZUS

Tarcza 3.0 wymogła wprowadzanie zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Dlatego od 26 maja na portalu PUE ZUS wprowadzono nowe wersje wniosku:

  • RSP-D o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność – w nowej wersji zmieniono w sekcji V wniosku treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności – data została zmieniona na 1 kwietnia 2020 r.;

  • RDZ dotyczący zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek – w tym wniosku dodano nowe grupy osób, które mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za określone okresy, oraz dodano niezbędne oświadczenia.

Podgląd szczegółów wniosków o świadczenie postojowe

Dodatkowo na PUE ZUS utworzono możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Mogą z niej skorzystać wyłącznie te osoby, które złożyły wnioski: RSP-D, RSP-DK, RSP-C i RSP-CK. Ta informacja jest dostępna w zakładce „Ubezpieczony, Świadczeniobiorca i Płatnik” w bocznym menu „Dokumenty i Wiadomości” » „Tarcza antykryzysowa – wnioski”. W nowej zakładce dla wniosków można sprawdzić np.:

  • datę wpływu,
  • kanał wpływu,
  • typ (symbol wniosku),
  • status,
  • datę wypłaty,
  • kwotę świadczenia,
  • datę odmowy.

Nowe wnioski na PUE ZUS z pewnością sprawią, że składający je przedsiębiorcy będą mieli mniejsze wątpliwości co do tego, czy mają prawo do skorzystania z omawianych rozwiązań. Ponadto wprowadzenie nowej zakładki na PUE ZUS pozwoli na szybsze zweryfikowanie statusu wniosku o świadczenie postojowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów