0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza Antykryzysowa 3.0. – zmiany w zwolnieniach z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd opublikował projekt Tarczy Antykryzysowej 3.0. Wbrew zapowiedziom nie znalazła się w nim część kontrowersyjnych zapisów szeroko komentowanych przez media. Nowe regulacje, które obejmuje Tarcza Antykryzysowej 3.0, mają za zadanie m.in. wprowadzenie kolejnych zmian w zasadach ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS.

Umorzenie składek osób samozatrudnionych  obecnie

umorzenia obecnie mogą skorzystać przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie i prowadzący działalność przed 1 kwietnia. Ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy osiągają wysokie przychody, a niskie dochody, nie mogą skorzystać z tej ulgi. Także osoby korzystające z ulgi na start nie mogą korzystać z tej pomocy.

Tarcza Antykryzysowa 3.0.  – rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u

Nowe przepisy rozszerzają grono płatników składek uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia osób, które mają wysokie przychody, ale za to niskie dochody. Dzięki nowym zapisom przedsiębiorca prowadzący działalność przed 1 kwietnia i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne, będzie zwolniony z obowiązku zapłaty składek ZUS jeśli:

  1. przychód z prowadzonej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., oraz

  2. dochód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Warto podkreślić, że Tarcza Antykryzysowa 3.0 zakłada zwolnienie z ZUS u tych przedsiębiorców wyłącznie z okresu od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. Wobec tego obejmie tylko dwa miesiące, a nie trzy, jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych rozwiązań. 

Zwolnienie z ZUS dla nowej grupy uprawnionych będzie przysługiwało wyłącznie przez dwa miesiące!
W projekcie tarczy antykryzysowej 3.0 pojawiła się propozycja, aby z zwolnienie z ZUS za kwiecień i maj 2020 r. objęło też osoby wykluczone dotychczas z możliwości otrzymania takiej pomocy z powodu korzystania z ulgi na start. Ustawodawca w końcu zauważył, że brak jest podstaw do różnicowania sytuacji płatników składek, ze względu na rodzaj ulgi z jakiej korzystają.
Tarcza Antykryzysowa 3.0 zawiera zapisy umożliwiające skorzystanie z umorzenia składek osobom zgłoszonym do ulgi na start!

Rozszerzając krąg osób korzystających ze zwolnienia, ustawodawca podkreślił, że rozumie różnice między przychodem a dochodem osiąganym przez przedsiębiorców. Dzięki temu ze zwolnienia z ZUS będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli szans na otrzymanie takiego wsparcia..

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów