0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza Antykryzysowa 3.0 w drodze do Prezydenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak to w ostatnich czasach ma polski Sejm w zwyczaju, w późnych godzinach wieczornych 14 maja 2020 roku zakończył on pracę nad proponowanymi przez Senat poprawkami do Tarczy 3.0, przyjmując 40 z nich z ogólnej puli 87 zapisów. Wynik ten i tak napawa optymizmem, ponieważ część z przyjętych poprawek będzie miała kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W jakiej formie Tarcza Antykryzysowa 3.0 trafi do Prezydenta do podpisu? Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - jakie przyjęto poprawki?

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania nad poprawkami do Tarczy 3.0 w formie blokowej. Został on poparty większością głosów pomimo wniosków opozycji. Ta metodologia uniemożliwia rozważenie każdej z poprawek z osobna.

W ten oto sposób do Prezydenta trafi Tarcza Antykryzysowa 3.0 zawierająca:

  • przepis stwierdzający prawo do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień-maj 2020 roku, nawet jeżeli składki za te okresy zostały już opłacone (Tarcza 1.0 zakładała, że umorzeniu podlegają tylko składki nieopłacone),
  • zapis określający wykreślenie lutego br. jako okresu odniesienia do ustalenia prawa do skorzystania z umorzenia składek ZUS przez samozatrudnionych. Nowe założenia wskazują, że prawo do zwolnienia z ZUS uzyskają przedsiębiorcy, których przychód był wyższy od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a dochód nie przekroczył 7 tys. zł w pierwszym miesiącu, za który będzie składany wniosek o umorzenie składek,
  • zgodę na odstąpienie w uzasadnionych przypadkach od obowiązku osobistego składania dokumentów przez cudzoziemca w trakcie procesu wnioskowania o polską wizę,
  • możliwość uwzględnienia wpłaty na Polski Instytut Sztuki Filmowej jako kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych,
  • uzupełnienie katalogu podmiotów mających prawo do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o jednostki posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego.

Przedsiębiorcy, którzy opłacili składki ZUS za kwiecień lub maj 2020 roku, przy spełnieniu odpowiednich warunków będą mogli ubiegać się o umorzenie składek ZUS za wskazany okres.

Jakie propozycje Senatu zostały odrzucone przez Sejm?

Najbardziej kontrowersyjną decyzją Sejmu może okazać się odrzucenie wniosku Senatu o podniesienie świadczeń dla osób bezrobotnych do 1800 zł. Nie została również zaakceptowana poprawka, która przewiduje objęcie pomocą pracowników sezonowych z branży turystycznej ani poprawki dotyczące dodatkowych zasiłków opiekuńczych

Sejm odrzucił wniosek Senatu o podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1 800 zł. Obecnie zasiłek ten wynosi maksymalnie 861,40 zł przez pierwsze 3 miesiące, a przez kolejne miesiące – 676,40 zł.

Senat wnioskował również o odrzucenie nowych przepisów ujętych w projekcie ustawy przez Sejm dotyczących nowych zasad wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenia kadencji obecnego szefa Urzędu.

Odrzucona została również poprawka zakładająca zwolnienie z podatków od darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych przeznaczonych dla szpitali, DPSów, ZOLi i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadza nowy podatek, który płacić będą miały platformy umożliwiające streaming wideo online.

Projekt Tarczy 3.0 został skierowany do podpisu do Prezydenta. Teraz pozostaje tylko czekać na informacje, czy aktualizacja Tarczy Antykryzysowej wejdzie w życie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów