0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracownik na kwarantannie – kto zapłaci wynagrodzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda osoba niewykazująca jeszcze objawów COVID-19, jednakże mająca potencjalnie styczność z osobą chorą, powinna poddać się przymusowej 14-dniowej kwarantannie. Od 15 marca 2020 roku kwarantanną zostają objęte również wszystkie osoby wracające z zagranicy, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Powyższe zasady już na ten moment objęły tysiące osób, które w znacznej mierze są pracownikami. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy pracownik na kwarantannie otrzymuje wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę, czy może przynależy mu się zasiłek z ZUS-u? Sprawdź!

Koronawirus w Polsce

Na dzień 30 marca 2020 roku w Polsce oficjalnie odnotowano:

  • aktywnie chorych – 1905 osoby

  • wyleczonych – 7 osób

  • zmarło – 26 osób.

Natomiast według ostatnio przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia raportów w Polsce kwarantannę przechodzi 100 215 osób, do których należy doliczyć 169 092 osoby zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju z zagranicy. Natomiast 52 612 osób przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Liczby te nieustająco rosną. 

Dane przekazane przez rząd nie wskazują dokładnej liczby pracowników objętych przymusową kwarantanną, natomiast na pewno jest ona na ten moment znaczna.

Pracownik na kwarantannie 

Każdy pracownik wykazujący objawy choroby, który miał kontakt z zakażoną osobą bądź wracający z zagranicy, co do zasady powinien zostać objęty obowiązkową kwarantanną. 

Osoba przebywająca na kwarantannie ma dwie możliwości:

  • jeżeli przedłoży swojemu pracodawcy oświadczanie lub decyzję sanepidu o objęciu go obowiązkową kwarantanną, wnioskować o wypłatę zasiłku chorobowego lub 

  • jeżeli jej charakter pracy na to pozwala, w drodze komunikacji z pracodawcą ustalić realizację pracy w formie zdalnej. W tym przypadku pracownik ma prawo do otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy.

Kwarantanna a zasiłek chorobowy

Pracownik w celu otrzymania zasiłku chorobowego za czas przebywania na kwarantannie powinien w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny złożyć u pracodawcy odpowiednie oświadczenie. Za ten czas pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia chorobowego.

Kwarantanna a wynagrodzenie

W przypadku, gdy zarówno charakter pracy, jak i stan zdrowia pracownika pozwala na realizowanie przez niego pracy w warunkach domowych, to po otrzymaniu od pracodawcy polecenia pracy na home office za czas wykonywania zadań takiej osobie przynależeć będzie wynagrodzenie standardowe, czyli w wysokości 100% płacy zasadniczej.

To, jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik na kwarantannie, będzie zależało w głównej mierze od tego, czy dostarczy on odpowiednie dokumenty do pracodawcy w celu otrzymania zasiłku chorobowego, czy w drodze porozumienia będzie normalnie pracował zdalnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów