0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza finansowa PFR i tarcza antykryzysowa - czy można korzystać równocześnie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Władze ogłosiły liczne warianty pomocy dla polskich przedsiębiorców, borykających się ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa. Wśród ogłoszonej pomocy znalazła się tarcza finansowa PFR i tarcza antykryzysowa. Czy można skorzystać z tych form pomocy jednocześnie? Sprawdź!

Tarcza finansowa PFR i tarcza antykryzysowa

Ogłoszona Tarcza Antykryzysowa ma wspomóc przedsiębiorców i ich pracowników w walce ze skutkami działań epidemii wywołanej przez koronawirusa. Do najważniejszych postanowień należy m.in. możliwość 3-krotnej wypłaty świadczenia postojowego czy zwolnienie z zapłaty ZUS

Natomiast Tarcza Finansowa dla firm ogłoszona przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) skierowana jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, jak i do małych, średnich i dużych firm, zatem nie obejmuje samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Tarcza finansowa PFR i tarcza antykryzysowa - czy można korzystać równocześnie? 

Tak, wsparcie z Programu można łączyć z innymi formami wsparcia Tarczy Antykryzysowej, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej, jak np. świadczenie postojowe.

Jaki jest limit pomocy tarczy finansowej PFR i tarczy antykryzysowej?

Łącząc wsparcie w ramach Pro­gramu z innymi formami pomocy wobec koronawirusa, które stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwen­cji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł:

  •  nie może przekroczyć 800 tyś. EUR, zaś
  • w przypadku beneficjentów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a
  • w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych - 100 tys. EUR.

Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.

W przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z koronawirusem i selektywnych subsydiów płacowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej intensywności w tych sekcjach, mogą mieć miejsce pewne ograniczenia. Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej może być kumulowana z pomocą publiczną z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR.

Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów