Poradnik Przedsiębiorcy

Nowa Tarcza antykryzysowa – zwolnienie ze składki ZUS, postojowe za grudzień 2021!

Dla przedsiębiorców objętych aktualnie obostrzeniami związanymi z COVID-19 rząd przygotował już nową Tarczę antykryzysową. 21 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące zasady udzielania pomocy. Do kogo skierowana jest nowa Tarcza antykryzysowa? Jaką pomoc otrzymają osoby prowadzące działalność?

Nowa Tarcza antykryzysowa – kto z niej skorzysta?

Nowa Tarcza jest skierowana do branż, które aktualnie muszą dostosować się do utrudnień związanych z grudniowymi obostrzeniami. Co istotne, firmy te powinny na 31 marca 2021 roku prowadzić przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z wymienionych kodów PKD:

  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje);
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

„Przygotowaliśmy kolejny pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki. Wspiera on trzy sektory, które od połowy grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.  Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania realnie pomogą polskim firmom i ich pracownikom” – Piotr Nowak, minister rozwoju i technologii.

Oferowana pomoc: zwolnienie z ZUS, postojowe, dotacja

Przedsiębiorcy, którzy spełniają wspomniane warunki (PKD), będą mogli ubiegać się o:

  • świadczenie postojowe, którego wysokość wynosi 2080 zł. Otrzyma się je przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji to 5000 zł i udzielać jej będzie starosta. Prawo do skorzystania z tej formy pomocy przysługiwać będzie mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w przypadku, gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 roku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 roku otrzyma się przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Ważny jest termin składania wniosków

Rozporządzenie reguluje terminy, w jakich można składać wnioski o otrzymanie pomocy i tak wnioski o przyznanie:

  • zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 roku;
  • dotacji będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 roku; 
  • postojowego będzie można składać od 17 stycznia 2022 roku, ale nie jest to ograniczone żadnym terminem końcowym.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z pomocy, musi zatem pamiętać o tych terminach.

Tym razem przedsiębiorcy, których dotknęły grudniowe obostrzenia, nie musieli długo czekać na uchwalenie przepisów, które mają ich wesprzeć w czasie zmniejszonej aktywności spowodowanej obostrzeniami. Jednak nowa Tarcza antykryzysowa jest skierowana tym razem do bardzo wąskiego grona przedsiębiorców, więc czas pokaże, czy taka pomoc będzie wystarczająca.