0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nabycie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego przez nievatowca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego zwolnionego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, to wydatek taki musi  zostać odpowiednio przez niego udokumentowany. Przeczytaj i dowiedz się, jak powinno zostać udokumentowane nabycie płodów rolnych od rolnika ryczałtowego!

Gdy nabywcą jest podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, wówczas tego typu transakcję dokumentuje fakturą VAT- RR, która powinna zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał powinien otrzymać dostawca (rolnik ryczałtowy). Dodatkowo tego typu faktura powinna zawierać elementy określone w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT.  

Sprawa komplikuje się nieco w przypadku tzw. nievatowców, gdyż  ustawa o podatku od towarów i usług określa wyłącznie, jak takie zdarzenie ma dokumentować czynny podatnik VAT- nie wspomina natomiast nic o podmiotach zwolnionych od podatku. W związku z tym warto odwołać się do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którego § 14 ust. 1 pkt określa sytuacje, w których przedsiębiorca może wystawić dowody wewnętrzne.  Wśród nich ustawodawca pozwala na sporządzenie tego typu dokumentu, gdy jest to zakup, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

Rozporządzenie określa także dane jakie powinien zawierać dowód wewnętrzny i są to:

  • data,
  • podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków,
  • informacje określające przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość,
  • informacje określające w innych przypadkach (niż zakup) - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Reasumując, w takiej sytuacji należy sporządzić dowód wewnętrzny i na jego podstawie dokonać zapisu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Pod sporządzony DW powinno się podpiąć wykaz zakupionych produktów wraz z cenami.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów