0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczasz 100% VAT od samochodu osobowego? Uważaj na kontrole skarbówki!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatniku - odliczasz 100% VAT od samochodu osobowego? Uważaj na kontrolę skarbówki! Firmy, które zdecydowały się odliczać pełny VAT od wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu osobowego, muszą mieć się na baczności i dokładnie analizować dokumenty, ponieważ urzędy skarbowe będą szczegółowo je kontrolować.

Jakie warunki należy spełnić, aby odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego?

Firma, która zdecyduje się na odliczanie 100% podatku VAT od kosztów poniesionych na samochody osobowe, musi spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki:

 • po pierwsze musi złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26,
 • po drugie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Zgłoszenie samochodów w urzędzie skarbowym - informacja VAT-26

Czym jest deklaracja VAT-26 i w jakim celu się ją składa do US? Pokrótce, jest to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, którą należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, o czym stanowi art. 86a ust. 12 (Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

Natomiast ust. 13 tego artykułu mówi nam, że w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Ponadto w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, od którego dokonuje tej zmiany.

Prowadzenie kilometrówki dla samochodów z pełnym odliczeniem VAT

Po tym, jak formalności związane z deklaracją VAT-26 zostaną dopełnione, czas na kolejny warunek, który upoważni przedsiębiorcę do odliczenia 100% podatku VAT - ewidencja przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy o podatku VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

  • kolejny numer wpisu,

  • datę i cel udostępnienia pojazdu,

  • opis trasy (skąd - dokąd),

  • liczbę przejechanych kilometrów,

  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zatem 100% VAT od samochodu osobowego ma prawo odliczyć podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej i nie ma prawa do wykorzystywania tego samochodu w celach prywatnych. Ponadto dopełni wszystkich obowiązków informacyjnych oraz będzie posiadał dokumenty

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

stanowiące dowód wykorzystania zdeklarowanego pojazdu wyłącznie w celach służbowych. Te przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na dopełnienie powyższych formalności, mogą skorzystać z systemu mieszanego, odliczając 50% VAT.

Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego - kontrola urzędu skarbowego

Tuż po zmianie przepisów regulujących sposoby odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych pojawiły się pogłoski o wzmożonych kontrolach urzędu skarbowego. Wywołało to spore zamieszanie wśród przedsiębiorców, którzy mają samochód w firmie. Przepis nie był dość jasny, a co więcej został wprowadzony w trakcie roku, w związku z czym pojawiły się wątpliwości w kwestii praktycznego zastosowania. Zmiany wywołały falę ponownych badań technicznych na potrzeby VAT. Miało to na celu ustalenie, czy podatnik ma nadal prawo do odliczenia całkowitego podatku VAT bez dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, czy też będzie zmuszony do prowadzenia wyżej omówionej ewidencji i zgłaszania samochodu w urzędzie. Większość przedsiębiorców zrezygnowała z pełnego odliczenia w obawie przed skarbówką i koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jednak nie wszyscy, więc czego może się obawiać grupa, która podjęła ryzyko pełnego odliczenia podatku od kosztów samochodu osobowego?

Urząd skarbowy w trakcie kontroli podatnika, który odlicza 100% VAT od samochodu osobowego, ma prawo do oględzin pojazdu oraz dokumentacji z nim związanej.

Polecamy

VAT od samochodów 2014 r. - faktury z przełomu marca i kwietnia

Na przykładzie prowadzonych dotychczas kontroli można zauważyć, że organy podatkowe zapewne będą sprawdzały wydatki na paliwo, liczbę pokonanych kilometrów, cele podróży służbowych i miejsca docelowe. Pracownicy urzędu sprawdzają także rzetelność prowadzonej dokumentacji.

Wszelkie uchybienia względem urzędu skarbowego będą rzutowały na wymiar kary, do czego nawiązuje art. 56a § 1. Kodeksu karno skarbowego.

Art. 56a.  §1 k.k.s.

“Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. “

Reasumując, najwyższy wymiar kary, jaki grozi podatnikowi, który wbrew deklaracji wobec urzędu skarbowego będzie wykorzystywał samochód  biznesowy na cele prywatne, to kwota ponad 16 mln złotych. W przypadkach mniejszej wagi podatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara ma zapobiec oszustwom podatkowym oraz zapewnić prawidłowy pobór podatku VAT. Dlatego podatniku, jeżeli odliczasz 100% VAT od samochodu osobowego, to uważaj na kontrole skarbówki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów