Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczasz 100% VAT od samochodu osobowego? Uważaj na kontrole skarbówki!

Podatniku - odliczasz 100% VAT od samochodu osobowego? Uważaj na kontrolę skarbówki! Firmy, które zdecydowały się odliczać pełny VAT od wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu osobowego, muszą mieć się na baczności i dokładnie analizować dokumenty, ponieważ urzędy skarbowe będą szczegółowo je kontrolować.

Jakie warunki należy spełnić, aby odliczyć 100% VAT od samochodu osobowego?

Firma, która zdecyduje się na odliczanie 100% podatku VAT od kosztów poniesionych na samochody osobowe, musi spełnić przede wszystkim dwa podstawowe warunki:

 • po pierwsze musi złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-26,
 • po drugie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Zgłoszenie samochodów w urzędzie skarbowym - informacja VAT-26

Czym jest deklaracja VAT-26 i w jakim celu się ją składa do US? Pokrótce, jest to informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, którą należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, o czym stanowi art. 86a ust. 12 (Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

Natomiast ust. 13 tego artykułu mówi nam, że w przypadku niezłożenia w terminie informacji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Ponadto w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji najpóźniej przed dniem, od którego dokonuje tej zmiany.

Prowadzenie kilometrówki dla samochodów z pełnym odliczeniem VAT

Po tym, jak formalności związane z deklaracją VAT-26 zostaną dopełnione, czas na kolejny warunek, który upoważni przedsiębiorcę do odliczenia 100% podatku VAT - ewidencja przebiegu pojazdu.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy o podatku VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,

 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

  • kolejny numer wpisu,

  • datę i cel udostępnienia pojazdu,

  • opis trasy (skąd - dokąd),

  • liczbę przejechanych kilometrów,

  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Zatem 100% VAT od samochodu osobowego ma prawo odliczyć podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej i nie ma prawa do wykorzystywania tego samochodu w celach prywatnych. Ponadto dopełni wszystkich obowiązków informacyjnych oraz będzie posiadał dokumenty

stanowiące dowód wykorzystania zdeklarowanego pojazdu wyłącznie w celach służbowych. Te przedsiębiorstwa, które nie zdecydują się na dopełnienie powyższych formalności, mogą skorzystać z systemu mieszanego, odliczając 50% VAT.