0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Numery faktur pierwotnych na fakturze korygującej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2014 r. zasady fakturowania zostały przeniesione do znowelizowanej ustawy o VAT, dzięki czemu wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednym akcie prawnym. Zgodnie z aktualnymi przepisami podatnicy w określonych sytuacjach mają obowiązek wystawienia faktury korygującej, która zawiera m.in. numery faktur pierwotnych.

Faktura korygująca - kiedy wystawić?

Za pomocą faktury korygującej sprzedawca ma możliwość dokonania zmiany informacji znajdujących się na fakturze pierwotnej. Zmianie podlegają zarówno dane formalne (np. dane stron transakcji), jak i wartości sprzedaży (wartości netto, brutto, stawka VAT, wartość podatku). Co istotne, nie należy mylić faktury korygującej z notą korygującą, gdyż tą pierwszą może wystawić wyłącznie sprzedawca.

Co do zasady podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca - elementy

Co ważne, ustawa o VAT dokładnie określa, jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca. Zgodnie z art. 106j ust. 2 są to:

 • wyrazy “Faktura korygująca” lub “Korekta”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
 • przyczynę korekty,
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (w przypadkach innych - prawidłową treść korygowanych pozycji).

Należy zwrócić uwagę na podpunkt “dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca”. Wystawiając fakturę korygującą, podatnik musi dokładnie określić, jakiej transakcji dotyczy zmiana ze wskazaniem danych faktury pierwotnej z art. 106e ust. 1 pkt 1-6, tj.:

 • data wystawienia,
 • numer faktury,
 • dane nabywcy oraz sprzedawcy i ich adresy,
 • numer NIP nabywcy oraz sprzedawcy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W związku z powyższym, wystawiając fakturę korygującą, koniecznie trzeba umieścić na niej m.in. numery faktur pierwotnych, które podlegają korekcie. Stanowisko to zostało potwierdzone również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 392/13). Niewystarczające będzie natomiast wskazanie danych identyfikujących zamówienie lub specyfikację dostawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów