0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z duplikatu faktury korygującej za media

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odliczanie VAT z faktur za media oraz faktur korygujących nie musi być problematyczne. Oto kilka wskazówek, które ułatwią to zadanie.

Odliczenie VAT z faktury za media

W przypadku faktur za media należy wziąć pod uwagę, że obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje w dacie ich wystawienia, nie później niż z upływem terminu płatności. Jeśli faktura za media wystawiona jest po terminie płatności, wówczas moment powstania obowiązku podatkowego określa wyznaczony termin zapłaty. Nabywca może jednak odliczyć podatek VAT nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Odliczenie VAT z faktury korygującej

Zgodnie z art. 86 ust 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Przykład 1.

Faktura korygująca wystawiona w maju 2014 wpłynęła do firmy w czerwcu 2014. W takim przypadku  może zostać ujęta dopiero w deklaracji VAT za czerwiec 2014.

Istotny jest zatem termin, w którym faktura korygująca wpłynęła do firmy. Taka faktura powinna być najczęściej ujęta w okresie rozliczeniowym, zgodnie z datą wpływu.

Jeżeli jednak podatnik nie odliczył kwoty podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego z korekty uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym następuje odliczenie VAT z faktury pierwotnej.

Przykład 2.

Faktura źródłowa wystawiona w maju 2014 do firmy dotarła w lipcu 2014 i ujęta została w deklaracji VAT za lipiec 2014. Faktura korygująca wystawiona została w czerwcu 2014 i w tym samym miesiącu wpłynęła do firmy. Podatek VAT z faktury korygującej zostanie rozliczony także w lipcu 2014, a więc w miesiącu, w którym przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktury źródłowej.

Odliczanie VAT z duplikatu faktury korygujacej

Podobnie będzie przy odliczaniu VAT z duplikatu faktury korygującej - tu również ważny jest moment wpływu samego duplikatu.

Jeżeli faktura korygująca:

  • nie wpłynęła wcześniej, wówczas ważna jest data wpływu duplikatu i zgodnie z tą datą w danym okresie księguje się dokument oraz obniża VAT naliczony o kwotę wykazaną w korekcie;

  • wpłynęła wcześniej, wówczas wystawiony duplikat nie powoduje żadnych obowiązków podatkowych w bieżącym okresie. Tym samym zmniejszenie podatku naliczonego powinno mieć miejsce w terminie wpływu oryginału faktury korygującej.

Przykład 3.

W czerwcu 2014 do firmy wpłynął duplikat faktury korygującej za media. Dokument ten został pierwotnie wystawiony w kwietniu 2014 i w tym samym miesiącu wpłynął do firmy. Oryginał jednak zaginął. W deklaracji, za który miesiąc należy odliczyć VAT?

W związku z tym, że dokument wcześniej został otrzymany, ale zaginął, obowiązek rozliczenia VAT powstał z datą wpływu pierwotnej faktury korygującej, czyli w kwietniu 2014. W tym przypadku otrzymanie duplikatu faktury nie powoduje prawa do pomniejszenia podatku naliczonego w okresie późniejszym niż pierwotny. Potwierdza tylko zdarzenie, które powstało wcześniej.

Przykład 4.

W lipcu 2014 do firmy wpłynął duplikat faktury korygującej za media. Pierwotnie dokument został wystawiony w styczniu 2014. W deklaracji, za który miesiąc należy odliczyć VAT?

Jeżeli faktura nie wpłynęła wcześniej do firmy, to podatek VAT rozliczamy w deklaracji za lipiec 2014.

Przykład 5.

W lipcu 2014 otrzymałam duplikat faktury korygującej za gaz pierwotnie wystawionej w maju 2014 oraz fakturę korygującą za usługi telefoniczne za styczeń, marzec i maj 2014. Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT od otrzymanych faktur?

Jeżeli faktura nie wpłynęła wcześniej do firmy, to podatek VAT rozliczamy w deklaracji za lipiec 2014.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów