0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2014

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

 

wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

 

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

                                365 dni

 

np. 1000zł zaległości, 35 dni zwłoki, stopa odsetkowa 8%

 

1000 x 35 x 8%

______________    =   7,67 PLN

        365

 

W umowie można zastrzec, żę tzw. odsetki umowne, określone procentowo, albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Obowiązujące stawki 

 

Czas obowiązywania

od 1.01.2014 r.

do 22.12.2014 r.

Stawka

13 % rocznie

8 % rocznie

podstawa prawna

Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Dz. U. z 2014 r. poz 1858

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów