Poradnik Przedsiębiorcy

Zapłacone odsetki od kredytu na mieszkanie wprowadzone do środków trwałych są kosztem

Prowadzę działalność gospodarczą w mieszkaniu prywatnym. Czy odsetki od kredytu, który zaciągnęłam na zakup lokalu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w mojej firmie?

Katarzyna, Zamość

 

Odsetki od kredytu mieszkaniowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem jednak, że lokal został zaliczony do środków trwałych firmy. W sytuacji, gdy tylko część mieszkania przeznaczona jest na cele firmowe należy pamiętać o tym, że do kosztów może trafić tylko część odsetek, obliczona na podstawie proporcji pomiędzy firmową a prywatną częścią lokalu.   

Ponadto, aby odsetki mogły stanowić koszt podatkowy muszą być zapłacone - księgując je jako wydatek, przedsiębiorca powinien opierać się na dacie z rzeczywistego dowodu zapłaty, a nie na harmonogramie spłat. Do podatkowej księgi przychodów i rozchodów odsetki stanowiące koszt księguje się na podstawie dowodu wewnętrznego. W praktyce DW związany z kosztem odsetek od kredytów dotyczących działalności gospodarczej stanowi podstawę zapisu w KPIR, którego dokonuje się zwykle na koniec miesiąca. Należy dołączyć do niego potwierdzenie zapłaty danej kwoty, np. wyciąg bankowy.