0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2015

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

wysokość odsetek wylicza się według wzoru:

 

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

__________________________________________________

                                  365 dni

 

np. 1000zł zaległości, 35 dni zwłoki, stopa odsetkowa 8%

 

1000 x 35 x 8%

_________________   = 7,67 PLN

         365

 

W umowie można zastrzec, żę tzw. odsetki umowne, określone procentowo, albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

stawka

8% rocznie

podstawa prawna

(Dz. U. z 2014 r. poz 1858

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów