Poradnik Przedsiębiorcy

Opłacanie wyższej składki ZUS a pomniejszenie składki za okres choroby

Na początku miesiąca musiałem złożyć ZUS DRA, a w poprzednim miesiącu osoba, która ze mną współpracuje przebywała na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę pomniejszyć składki za okres choroby?

Kazimierz, Polanica - Zdrój

 

Możliwość pomniejszenia składek występuje jedynie, jeżeli są liczone od standardowej podstawy. W przypadku gdy składki osoby współpracującej są opłacane od wyższej podstawy wymiaru, nie ma Pan możliwości ich pomniejszenia.

Jeżeli składki są opłacane od standardowej podstawy ogłoszonej przez ZUS, do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego i wypłaty tego zasiłku, opłaca Pan pełne składki od pełnej podstawy wymiaru. Składki ZUS będzie Pan mógł obniżyć dopiero w momencie, gdy ZUS wyda decyzję o przyznaniu zasiłku za okres choroby - dokona wypłaty tego zasiłku. Przy wypłacie zasiłku chorobowego, należy skorygować deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym osoba współpracująca była niezdolna do pracy.

O wartość nadpłaconych składek, może Pan pomniejszyć wysokość składek na poczet przyszłych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy lub złożyć wniosek o ich zwrot.