0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Platforma ODR, czyli system rozstrzygania sporów konsumenckich

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Skrót ODR (Online Dispute Resolution) jest oznaczeniem jednej z możliwości ADR (Alternative Dispute Resolution). Internetowa platforma ODR została stworzona do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów.

Ważne!

ODR Online dispute resolution- stanowi interaktywną stronę internetową do rozwiązywania konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C) (Buisiness -to- consumer, czyli firmą a klientem).

ADR- Alternative dispute resolution - alternatywne metody rozwiązywania sporów. Jest to sposób rozwiązywania konfliktów w ramach, mediacji, bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym. Metoda ta jest dostępna zarówno w relacjach B2C jak i B2B (Business to Business- firma- firma)

Do czego służy platforma ODR?

Platforma ODR ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

W jakim celu powstała platforma ODR?

Celem platformy ODR jest zapewnienie konsumentom możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania konfliktów.

Dla kogo przeznaczona jest platforma ODR?

Platforma ODR jest przeznaczona dla konsumentów z Unii Europejskiej w konfliktach z przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE, mających problem w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług między konsumentami a przedsiębiorcami.

Obowiązki przedsiębiorców a platforma ODR

Od początku tego roku zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 przedsiębiorcy, zawierając internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług są zobowiązani do informowania konsumentów o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR. Obowiązek ten realizowany jest poprzez umieszczanie aktywnego linku na swojej stronie internetowej. Przedsiębiorca musi również podać adres swojej poczty elektronicznej.

Link do strony platformy ODR powinien być łatwo dostępny dla konsumentów. Można go umieścić w następujących miejscach:

  1. stopce strony internetowej, z dopiskiem, że ODR daje możliwość internetowego rozstrzygania sporów,

  2. zakładce dotyczącej reklamacji,

  3. treści regulaminu, jeżeli nie jest on w wersji umożliwiającej pobranie go an dysk komputera - przykładowy podpunkt w regulaminie Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR,

  4. innym widocznym miejscu  na stronie internetowej.

Sytuacja, w której na stronie internetowej nie ma informacji o ODR wraz z przekierowaniem do odpowiedniej strony, może zostać uznana za niespełnianie wymagań dotyczących informowania konsumenta. Uchybienie to może zostać ukarane poprzez:

  • nałożenie kar finansowych na sprzedawcę internetowego,

  • nałożenie przez UOKiK kary finansowej sięgającej do 10% przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy jako naruszenie zbiorowego interesu konsumentów,

  • utratę zaufania klienta.

Dodatkowo błędnie wypełniony obowiązek informacyjny to ryzyko posiadania klauzuli niedozwolonej, co również jest karalne.

Celem ODR jest umożliwienie konsumentom korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma działa już w większości krajów Unii Europejskiej.

Dla konsumenta złożenie skargi polega na wypełnieniu trzech stron formularza, wpisaniu danych sprzedającego, opisu skargi oraz uzupełnieniu swoich danych osobowych. Przedsiębiorcy w celu skorzystania z platformy muszą się w pierwszej kolejności zarejestrować. Niestety, aktualnie za pośrednictwem tej strony nie działają organy rozstrzygające spory w Polsce, Chorwacji, Hiszpanii, Luksemburgu i Rumunii. Na chwilę obecną nie jest więc możliwe korzystanie ODR, jednak przepisy dotyczące informowania o istnieniu tej platformy obowiązują od początku roku.   

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów