Poradnik Przedsiębiorcy

Handel internetowy - o czym warto wiedzieć?

Jeszcze kilkanaście lat temu nie do pomyślenia było, że będzie istniał handel internetowy umożliwiający zakupy inne, niżeli te tradycyjne. Jednak obecnie postęp technologiczny nikogo już nie zaskakuje. Co więcej, tak szybko brnie do przodu, że jakby przenieść żywcem człowieka z lat 90., to ten z pewnością nie odnalazłby się w naszym współczesnym świecie opanowanym przez czwarte medium czyli Internet.

Życie teraźniejszego człowieka to egzystencja pełna luksusu i wygody w porównaniu do poprzedniego wieku. Właściwie nie trzeba już wcale wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. Wystarczy odpalić przeglądarkę internetową i poszukać wirtualnej witryny sklepowej, by nabyć interesujący nas towar lub usługę. W Internecie można kupić wszystko – zaczynając od produktów spożywczych, poprzez ubrania, środki czystości, kosmetyki, meble, bilety, aż kończąc na mieszkaniach, domach i środkach transportu.

Dlatego ogromne pole manewru mają także przedsiębiorcy, którzy chcą w całości lub częściowo przenieść swój biznes do Internetu. Ponadto dla osób zaczynających dopiero swoją przygodę z własną firmą Sieć będzie idealnym punktem startowym. Otóż handel internetowy może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Zanim zdecydujesz się na handel internetowy

Oczywiście handlem w Internecie nie można zająć się ad hoc. Bez odpowiedniego asortymentu, badania rynku oraz dobrego pomysłu na sam biznes i jego wypromowanie ani rusz. Dlatego zanim zdecydujemy się na tę formę zarobku, warto dobrze przemyśleć sprawę, czy aby na pewno się w tym odnajdziemy.

Przede wszystkim przedsiębiorca, chcący prowadzić handel internetowy musi doskonale poruszać się po Internecie, musi znać jego wszystkie niuanse i czuć się w nim swobodnie. Ponadto istotne jest w jaką grupę będziemy celować (młodzi czy starsi ludzie, Polacy czy także zagraniczni potencjalni klienci, a może jakaś subkultura, wszystko zależy od profilu firmy, bo dobór odpowiedniej grupy musi do niego pasować) i jaki rodzaj sprzedaży wybierzemy – sprzedaż usług czy sprzedaż towarów. Rzecz jasna najlepiej wybrać tak, by dobrze zarobić, ale żeby dobrze zarobić, trzeba mieć bogatą wiedzę na temat wymarzonego profilu firmy. Zatem jeśli jest się farmaceutą, to prędzej założy się aptekę internetową niż stronę poświęconą księgowości on-line.

Co więcej, trzeba pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych między innymi z:

 • rejestracją działalności gospodarczej,
 • założeniem osobnego dla firmy rachunku bankowego i powiadomienie o tym urzędu skarbowego (jeśli decydujemy się na globalną sprzedaż, to warto założyć konto na PayPal),
 • wystąpieniem o numer REGON i NIP,
 • złożeniem w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej podatkowi VAT oraz wyborem rodzaju opodatkowania,
 • wystąpieniem o koncesję, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • zgłoszeniem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

A gdy już rozpoczniemy handel w Internecie, musimy mieć na uwadze rzetelny opis towaru lub usługi. Jeśli podamy dane niezgodne z prawdą stracimy zaufanie klientów, a od tego już tylko krok do upadku działalności.

Czym jest handel internetowy?

To możliwość realizowania transakcji – kupna i sprzedaży online pomiędzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy). Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy w postaci sklepów wirtualnych.

CIEKAWOSTKA: zakupy on-line zostały wynalezione w 1979 roku w Wielkiej Brytanii przez Michaela Aldricha. Natomiast samo słowo e-commerce, czyli handel internetowy, weszło do powszechnego użytku w 1997 roku za pośrednictwem firmy IBM. W tym samym roku powstał pierwszy sklep internetowy w Polsce.

Rodzaje handlu internetowego

 • Bezpośredni – cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez Sieć.
 • Pośredni – poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatności odbywa się przez Internet, z kolei dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób.
 • Hybrydowy – to forma pośrednia między dwoma wyżej wymienionymi, np. wszystkie czynności za wyjątkiem płatności odbywają się przez Internet.
 • B2B – z ang. business-to-business to wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców itd.
 • B2C – z ang. business-to-consumer to handel internetowy pomiędzy firmą a konsumentem.
 • C2C – z ang. consumer-to-consumer to handel elektroniczny pomiędzy konsumentami.
 • C2B – z ang. consumer-to-business to handel internetowy pomiędzy konsumentem a firmą.

Handel internetowy a kwestia podatkowa

To, jaki podatek trzeba będzie zapłacić, dokonując transakcji online, zdecyduje forma aktywności. I tak inaczej rozlicza się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a inaczej osoby dokonujące transakcji prywatnie.

Rodzaje opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi podatkowe:

 • do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł;
 • ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek w 2017 roku wynosi 46,33 zł, a roczna 556,02 zł. Natomiast roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3 091 zł.

Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36.

Podatek liniowy – 19 proc. stawki podatku dochodowego. Osoby, które przechodzą z etatu na swoje, od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata, jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie różnił się od zadań wykonywanych dotychczas na podstawie umowy o pracę, to podatek liniowy można płacić od razu.

Nie obowiązuje tu stawka 32 proc. w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa, ale także nie ma kwoty wolnej od podatku. Ponadto osoby fizyczne korzystające z 19 proc. stawki nie mają prawa do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem oraz samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą również odliczać od dochodów objętych stawką 19 proc. ulg podatkowych, np. na Internet lub na dzieci.

Jeśli decydujemy się na podatek liniowy to należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze takiego, a nie innego rodzaju opodatkowania. Natomiast rezygnację z tej formy opodatkowania należy zgłosić na piśmie również do do 20 stycznia.

W przypadku podatku liniowego zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L.

Uwaga:

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wyboru w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są wyższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • karta podatkowa – tu pojawia się możliwość zwolnienia z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopie z okresu 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zwolnienie z podatku VAT

Podlegają mu podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. W momencie przekroczenia tej kwoty zwolnienie przestaje obowiązywać i opodatkowaniu podlega nadwyżka (po upływie roku podatnik znów może starać się o zwolnienie).

Jednak zwolnienie to nie dotyczy:

 • podatników świadczących usługi jubilerskie, prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa;
 • podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, nowych środków transportu oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych;
 • podatników nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju;
 • importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Podatek a osoby prywatne

Osoby prywatne najczęściej przeprowadzają transakcje za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Obowiązek opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych następuje dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku czyli 3 091 zł oraz przed upływem sześciu miesięcy od nabycia sprzedawanego towaru. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że sprzedaż rzeczy nabytych wcześniej będzie traktowana jako działalność gospodarcza dopiero, gdy są to rzeczy w ilościach hurtowych.

Natomiast osoba fizyczna nabywająca rzeczy na aukcjach internetowych, która nie jest podatnikiem VAT, będzie zobowiązana do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (stawka tego podatku wynosi 2 proc. od wartości zakupionego towaru), gdy dany towar przekroczy 1 000 zł. Przychód powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, czyli z chwilą zakończenia aukcji internetowej.

Przychód a handel internetowy 

Generalnie przychód powstaje w momencie wydania towaru oraz uregulowania należności lub wystawienia faktury za niego. Natomiast, gdy transakcja następuje na przełomie roku, wówczas przychód powstaje dopiero w styczniu.

Handel internetowy - obowiązek podatkowy a płatności internetowe

Gdy zapłata za towar następuje przed wysłaniem towaru, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania (generalnie obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania należności za towar). Natomiast, jeśli należności są wypłacane podatnikom przez platformy płatności internetowych, które wypłacają je raz na jakiś czas (czasem nawet raz na tydzień), wówczas sprzedawcy często wysyłają towar przed faktycznym momentem otrzymania pieniędzy. I wtedy obowiązek podatkowy powstaje, gdy towar zostaje wysłany do nabywcy. Z kolei, gdy wydanie towaru jest potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie jej wystawienia.

Tymczasem, gdy sprzedawca zgodnie z zawartą umową z platformami płatności internetowych może wypłacać należności w dowolnym czasie, wówczas momentem otrzymania należności jest moment zaksięgowania ich na koncie sprzedawcy, po zaksięgowaniu sprzedawca może od razu przelać należności na swój rachunek bankowy, czyli najczęściej następuje to przed wydaniem towaru. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaksięgowania należności.

Obowiązek podatkowy a koszty wysyłki

Koszty wysyłki powinny:

 • powiększać podstawę opodatkowania wysyłanych towarów lub
 • pozostać poza zakresem opodatkowania VAT – w takiej sytuacji kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwo, które upoważnia go do zawarcia umowy z pocztą lub firmą kurierską w imieniu kupującego.

Ważna uwaga na temat kas rejestrujących

Prowadząc handel internetowy konieczne jest rejestrowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych. Kara za brak rejestracji to:

 • grzywna do 180 stawek dziennych,
 • dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jeśli z niezależnych od nas przyczyn nie posiadamy kasy rejestrującej, jesteśmy zobowiązani do nabycia rezerwowej kasy, a jeśli takiej nie mamy, nie możemy dokonywać sprzedaży.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysokości aż 90 proc. jej ceny zakupu, ale nie może ona wynieść więcej niż 700 zł.

Tymczasem prowadząc handel internetowy, po spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej:

 • wysyłkowa dostawa towaru (poczta lub kurier) nieobjęta limitem;
 • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jednak z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję musi wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata;
 • wnioskodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na których rzecz dokonano wysyłki towarów;
 • limit kwoty uprawniającej do zwolnienia poza sprzedażą wysyłkową wynosi do 20 tys. zł, który należy połączyć ze zwolnieniem ze sprzedaży wysyłkowej.

Trzeba pamiętać jednak, że zwolnienia nie dotyczą:

 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
 • dostawy sprzętu fotograficznego z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 • dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyjątkiem anten, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem;
 • dostawy nagranych z zapisanymi danymi lub pakietami oprogramowania komputerowego płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci i kartridżów;
 • odbioru osobistego towaru i zapłacenie za niego dopiero po uprzednim jego sprawdzeniu.

Handel internetowy - kwestia faktur, rachunków i podpisu elektronicznego

Faktury

Ich wystawianie jest obowiązkowe, również prowadząc handel internetowy. Podatnik, który nie spełni tego obowiązku, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych. Natomiast jeśli podatnik wystawi fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny grozi mu grzywna do 240 stawek dziennych. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe grozi również przedsiębiorcy, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku abo dowodu zakupu towarów.

Szczególnym rodzajem faktur są e-faktury. Korzystają z nich najczęściej osoby prowadzące swoją firmę za pośrednictwem Internetu.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy:

 • po pierwsze obie strony wyrażą na to zgodę,
 • po drugie, gdy faktury zachowają swoją autentyczność pochodzenia i integralność treści (również w sposobie przechowywania). Dzieje się tak zwłaszcza, kiedy zawierają bezpieczny podpis elektroniczny lub w przypadku wykorzystania elektronicznej wymiany danych (EDI). Ponadto jednym ze sposobów spełnienia tego warunku jest dokument potwierdzający, że adres e-mail, z którego wysłano fakturę, wynika z dowodów związanych z transakcją (np. podanie w umowie adresów e-mail wystawcy faktury i jej odbiorcy).

Uwaga!

Gdy kupujący nie odbierze i nie zapłaci za towar (wysłany za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej), wówczas fakturę można anulować bez konieczności sporządzania jej korekty.

Rachunki

Wystawiają je podatnicy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT, a w związku z tym także z wystawiania faktur VAT i składania deklaracji VAT.

Rachunek wystawia się nie później niż 7 dni od zgłoszenia takiego żądania – przed lub po wykonaniu usługi czy wydaniu towaru. Natomiast jeśli zgłoszenie żądania nastąpiło 3 miesiące po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, to podatnik nie ma obowiązku go wystawiać.

Szczególnym rodzajem rachunków są e-rachunki (korzystne dla osób prowadzących firmy online), które nie wymagają podpisu elektronicznego ani pieczęci wystawcy rachunku.

Podpis elektroniczny a handel internetowy 

Podpis elektroniczny składa się z danych elektronicznych służących do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny i przyporządkowany jest wyłącznie do tej osoby.

Składany za pomocą bezpiecznych urządzeń, które podlegają jedynie kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Jest ściśle powiązany z danymi, do których został dołączony, dlatego każda zmiana tych danych staje się rozpoznawalna.

Podpis elektroniczny jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i można go uzyskać w:

 • Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. - www.cencert.pl,
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.pwpw.pl,
 • MobiCert Sp. z o. o. - www.mobicert.pl,
 • Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA – www.kir.com.pl oraz
 • CERTUM – Powszechnym Centrum Certyfikacji Unizeto Technologies SA www.unizeto.pl i www.certum.pl.

Nabywa się go poprzez jednorazową opłatę. Po dwóch latach należy zapłacić za jego odnowienie.

Biuro firmy internetowej

Firmy internetowe mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w prywatnych nieruchomościach. Jednak wcześniej powinny sprawdzić, czy nie spowoduje to zmian w sposobie ich użytkowania. Zmiany te obejmują np. przekształcenie części nieruchomości na magazyn. Przed dokonaniem tych zmian należy zgłosić je właściwemu organowi. Do takiego zgłoszenia dołącza się szereg dokumentów. W przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów wstrzymuje się użytkowanie obiektu lub jego części aż do czasu ich dostarczenia, a po upływie terminu (w przypadku stwierdzenia wykonania tego obowiązku) ustala się wysokość opłaty legalizacyjnej. Zmiana musi nastąpić w okresie od 30 dni do dwóch lat od czasu pozytywnej decyzji wydanej przez odpowiedni organ.

Opodatkowanie biura

W przypadku, gdy nie jest możliwe wydzielenie części mieszkalnej nieruchomości od części używanej do celów firmowych, rada gminy określa wysokość stawki podatku od nieruchomości, która nie może przekroczyć rocznie 0,75 zł od 1 m2 powierzchni.

Normalna stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczonych na prowadzenie firmy wynosi maksymalnie 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Koszty uzyskania przychodu

Są nimi, m.in.: czynsz, opłaty za energię, gaz, ogrzewanie, wodę i Internet (umowa z dostawcą musi być podpisana na firmą podatnika) oraz odsetki od kredytu mieszkaniowego. Po zaliczeniu wyżej wymienionych wydatków do kosztów podatkowych stosuje się zasadę proporcjonalności (chyba że w pomieszczeniu przeznaczonym na działalność gospodarczą są zamontowane liczniki) – podział kosztów na te związane z wydatkami mieszkaniowymi oraz na związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (i te są kosztami uzyskania przychodów) z uwzględnieniem stosunku powierzchni przeznaczonej na działalności gospodarczą do całej powierzchni mieszkania. Zaliczenie części sprzętów – które używa się także do celów prywatnych – do kosztów uzyskania przychodów musi być uzasadniony i dotyczy to np. mikrofalówki, lodówki, sprzętu audio itp.

Handel internetowy na rzecz zagranicznych podatników

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Jeśli prowadzimy handel internetowy i sprzedajemy towar na rzecz unijnych podatników, wówczas mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, która opodatkowana jest stawką 0 proc VAT, gdy są spełnione następujące warunki:

 • kupującym jest podatnik VAT UE w innym państwie członkowskim,
 • towar opuszcza kraj, z którego został wysłany, a sprzedawca posiada na to dowód,
 • sprzedawca i kupujący posługują się ważnym numerem VAT UE.

Poszczególne państwa mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe niż 35 000 euro i wyższe niż 100 000 euro. Z chwilą, gdy obroty przekroczą limit wyznaczony przez dany kraj, dostawa będzie podlegała opodatkowaniu w kraju przeznaczenia do końca roku i przez cały następny rok. Taka sytuacja wymaga rejestracji w danym państwie. Natomiast, gdy limit nie zostanie przekroczony oraz gdy klientami są wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które nie mają obowiązku rozliczania podatku VAT, dostawca opodatkowuje transakcje w Polsce.

Sprzedaż na rzecz podatników spoza Wspólnoty

Tego typu transakcje traktowane są jako eksport towarów. Podobnie jak w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązuje tu obniżona do 0 proc. stawka podatku VAT (oczywiście tu także trzeba spełnić odpowiednie warunki, np. należy posiadać stosowne dokumenty dotyczące wywozu towaru poza teren UE).

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, iż handel internetowy bije rekordy popularności. Tworzy on tzw. Nową Ekonomię czyli gospodarkę bez granic państwowych. Zanim zdecydujemy się jednak na taki rodzaj zarobku, powinniśmy dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim zastanówmy się, czy udźwigniemy samodzielnie kwestię podatkową, w której przecież tak łatwo można się pogubić. Także wybór opodatkowania powinien być dobrze przemyślany. Otóż, jeśli roczny dochód takiego sprzedającego nie przekracza 85 528 zł, to bardziej opłacalne jest dla niego rozliczanie się według 18 proc. stawki niż według podatku liniowego, bo dopiero po przekroczeniu tego progu obowiązuje 32 proc. stawka.

Handel internetowy wciąż się rozwija i wciąż jest udoskonalany, dlatego mimo wszelkich trudności warto w niego zainwestować. Internet powoli staje się ważnym elementem handlu, bo przecież, co nie istnieje w Sieci, nie istnieje naprawdę.