0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody i koszty bankowe - prawidłowe rozliczenie w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przychody i koszty bankowe związane z prowadzeniem firmowego konta zwykle nie są dużymi kwotami w skali roku. Jednak założenie i prowadzenie firmowego rachunku bankowego, w szczególności u początkujących przedsiębiorców może wzbudzać pewne wątpliwości. W ewidencjonowaniu przychodów i kosztów bankowych ujmowanych w KPiR nie stosuje się faktur. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co zaliczamy do przychodów i kosztów bankowych związanych z prowadzeniem konta firmowego oraz jak prawidłowo je udokumentować!

Przychody bankowe - co do nich zaliczamy?

Przychody bankowe związane z prowadzeniem konta firmowego to korzyści, które wiążą się przede wszystkim z:

 • odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach,

 • wpływami z programów lojalnościowych,

 • wpływami z usług typu money back (zwane również cash back), które polegają na zwrocie przez bank części środków z transakcji przeprowadzonych kartą płatniczą.

Dokumentem potwierdzającym powstanie przychodów bankowych jest wyciąg bankowy, na którym widoczna jest kwota odsetek oraz zgromadzonych środków na koncie. Przychody bankowe należy ująć w kolumnie 8 KPiR jako pozostałe przychody.

Koszty bankowe - co do nich zaliczamy?

Do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego przez przedsiębiorców zaliczamy m.in.:

 • opłaty za prowadzenie rachunku,

 • opłaty za przelewy (np. przelew ekspresowy, zagraniczny),

 • opłaty za kartę płatniczą,

 • prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków lub wypłaty gotówki za granicą,

 • opłaty dodatkowe (np. za wyciąg z konta w formie papierowej),

 • prowizje za transakcje walutowe.

Ważne!

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art. 23. Zatem, aby zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych, muszą one być:

 • faktycznie poniesione,

 • właściwie udokumentowane,

 • wiązać się z uzyskanym przez podatnika przychodem.

Wszystkie koszty bankowe należy ująć w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki.

Jak dokumentować przychody i koszty bankowe?

Przychody i koszty bankowe związane z prowadzeniem konta firmowego muszą zostać prawidłowo udokumentowane. W tym przypadku nie są wymagane faktury VAT. Właściwymi dokumentami wystarczającymi do ujęcia opłat bankowych w kosztach uzyskania przychodów są wyciągi bankowe lub potwierdzenia niektórych transakcji, na których ujęte są kwoty opłat i ich cel, np. dane właściciela rachunku, data transakcji oraz szczegóły transakcji. Nie ma znaczenia o jakich kosztach i przychodach mowa. Mogą to być zarówno stałe lub jednorazowe prowizje i opłaty, jak i przychody z odsetek na kontach oszczędnościowych.

Ważne!

Przedsiębiorcy korzystający z jednego rachunku bankowego do celów prywatnych i firmowych muszą pamiętać o tym, że mogą rozliczać tylko wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności. Należy zadbać o to, aby prowizje i opłaty związane z transakcjami prywatnymi były oddzielone od tych, które dotyczą spraw firmowych.

Czy usługa typu money back to rzeczywiście przychód podatkowy?

Usługa typu money back jest stosunkowo nową usługą finansową, dlatego może budzić pewnego rodzaju wątpliwości. Zdaniem banków usługa ta jest sprzedażą premiową i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kwoty 760 zł zwolnioną od podatku. Jednak organy podatkowe mają często inne zdanie, twierdząc, że dla przedsiębiorcy usługa ta jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością, stanowiących przychód z tej działalności. Dlatego, jeżeli podatnik otrzymuje pieniądze z usługi money back, powinien samodzielnie uznać je za przychód, niezależnie czy przekracza to kwotę 760 zł, czy też mieści się w kwocie ograniczonej tym limitem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów