0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refakturowanie kosztów noclegu - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Refakturowanie kosztów noclegu polega na obciążeniu kontrahentów wydatkami na noclegi, jeśli są one zawiązane z realizacją zleceń na ich rzecz. Dowiedz się, jak rozliczyć taką transakcję.

Refakturowanie kosztów - jak wygląda w praktyce?

Refakturowanie polega na odsprzedaży towaru (lub usługi), uprzednio nabytego przez podatnika, osobie trzeciej na mocy umowy zawartej między stronami transakcji. W czasie tej specyficznej odsprzedaży, podatnik zazwyczaj nie dolicza własnej marży. Jednakże należy pamiętać, że samo refakturowanie nie jest regulowane przez żaden akt prawny. Można powoływać się na art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, który mówi, że w sytuacji, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Co do zasady w przypadku refakturowania stosuje się taką samą stawkę podatku VAT, na pierwotnej fakturze zakupu.

Refakturowanie kosztów noclegu jako koszt uzyskania przychodu

Kosztem uzyskania przychodu może być wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątki od tej zasady określa art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W większości przypadków refakturowanie kosztów noclegu może być ujęte jako koszt uzyskania przychodów.

Refakturowanie kosztów noclegu a odliczenie podatku VAT

Od usług noclegowych nie można odliczyć podatku VAT. Jest to zgodne z art. 88 ust.1 pkt 4 lit.a ustawy o VAT. Koszt podatkowy będzie stanowiła kwota brutto z faktury zakupu. Jeżeli podatnik nabywa i odprzedaje usługi noclegowe, ma prawo do zastosowania takiej samej stawki podatku VAT, jaka została wykazana na pierwotnej fakturze zakupu.

Refakturowanie usług noclegowych nabytych poza granicami kraju

Należy pamiętać, że w przypadku usług noclegowych nabytych poza granicami Polski nie mamy do czynienia z importem usług. Jeśli posiadamy faktury wyrażone w walucie obcej, musimy przeliczyć je zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Refakturowanie kosztów noclegu a przychód

Zysk z refakturowania kosztów noclegu jest przychodem z działalności gospodarczej. Co do zasady przychód z działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dnia:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Analogicznie, przychód z tytułu refakturowanie powstaje w momencie wystawienia refaktury. Potwierdzają to interpretacje podatkowe (IPTPB3/423-258/11-4/KJ, IPPB3/423-207/12-2/EŻ)

 

Ważne!

Gdy refakturowane usługi noclegowe są związane ze świadczeniem innych usług i stanowią ich uzupełnienie, stawka VAT zależna jest od stawki podatku VAT świadczenia podstawowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów