0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PayPal - rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na sprzedaż swoich towarów i usług na rynkach zagranicznych. W celu usprawnienia tego typu transakcji korzystają z usług pośredników finansowych takich jak PayPal. PayPal jest podmiotem zagranicznym, umożliwiającym dokonywanie płatności w różnej walucie. Dlatego warto sprawdzić, jak prawidłowo rozliczyć przychody i koszty związane z korzystaniem z usług PayPal.

PayPal - jak księgować przychody?

W odniesieniu do sprzedaży płatnej za pośrednictwem systemu PayPal przedsiębiorca jest zobowiązany do opodatkowania transakcji. Za dzień powstania przychodu uznaje się zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT dzień wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak jeżeli przed tymi zdarzeniami przedsiębiorca otrzymał zapłatę, przychód powstaje w dacie jego wpływu na konto PayPal (a nie w dacie wpływu na rachunek bankowy przedsiębiorcy).

Przychód stanowi cała kwota, którą podatnik otrzymał na konto PayPal, niepomniejszona o prowizje. Jeżeli został otrzymany w walucie obcej, powinien zostać przeliczony na złote polskie po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego uzyskanie przychodu.

Przedsiębiorcy prowadzący KPiR przychód ze sprzedaży towarów i usług wykazują w kol. 7 - sprzedaż towarów i usług, natomiast ryczałtowcy w ewidencji przychodów według odpowiedniej stawki ryczałtu.

Czynny podatnik VAT powinien przy sprzedaży zastosować odpowiednią dla danych towarów lub usług stawkę podatku VAT. 

PayPal - księgowanie kosztów

Rodzaje opłat prowizyjnych PayPal

PayPal jako pośrednik płatności pobiera dwa rodzaje opłat:

  • prowizyjne

Od każdego otrzymanego przelewu pobierana jest prowizja, której wysokość uzależniona jest od kraju, z którego przychodzi przelew oraz od sposobu zapłaty. Do każdej z nich doliczana jest opłata stała, która zależy od waluty, w jakiej dokonywana jest płatność. Jednak na wyciągu PayPala kwota ta jest wykazana całościowo. Tego typu wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

  • za przewalutowanie

PayPal pobiera opłaty za przewalutowanie, ale nie podaje ich kwot, a jedynie odpowiednio obniżony kurs wymiany. Z tą operacją mogą wiązać się różnice kursowe, które mogą stanowić koszt firmy.

Opłaty PayPal - dokumentowanie kosztów

Koszty związane z obsługą PayPal należy odpowiednio udokumentować generując na swoim koncie plik PDF z wyciągiem. To właśnie on będzie podstawą księgowań.

Na wydruku widoczna jest wartość pobranej prowizji, którą w razie potrzeby należy przeliczyć na złotówki. Ponieważ PayPal to firma zagraniczna do prawidłowego rozliczenia poza wyciągiem przydatny może okazać się dokument wewnętrzny opodatkowania. Obecnie nie ma obowiązku jego sporządzania. Wszelkich przeliczeń można dokonać na wyciągu dokumentującym koszt.

Prowizje PayPal a import usług finansowych

Świadczone przez PayPal usługi pośrednictwa finansowego w Polsce podlegają zwolnieniu VAT. W związku z tym przy wystawieniu dokumentu wewnętrznego opodatkowania (lub dokonując odpowiednich zapisów bezpośrednio na wyciągu) wartość kosztów prowizji należy opodatkować stawką “zw.”, co oznacza, że w tej sytuacji nie naliczymy dodatkowego podatku VAT.

PayPal - różnice kursowe

Różnice kursowe powstaną w sytuacji, gdy dzień uzyskania przychodu jest inny niż dzień faktycznego otrzymania środków na konto PayPal.

Jeśli pomiędzy kwotą wynikającą z faktury przeliczoną wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury a faktycznie otrzymaną na PayPal, wystąpią wówczas różnice kursowe, które należy wprowadzić jako:

  • koszt, jeżeli kwota po przeliczeniu w PayPal jest mniejsza od zaksięgowanej w KPiR (kolumna 13 Księgi Przychodów i Rozchodów- pozostałe wydatki),

  • przychód, jeżeli kwota po przeliczeniu w PayPalu jest większa od zaksięgowanej w KPiR (kolumna 8 Księgi Przychodów i Rozchodów- pozostałe przychody).

Różnice kursowe księguje się w KPiR na podstawie wystawionego dowodu wewnętrznego. Pod sporządzony DW należy podpiąć wyciąg z PayPala oraz kopie faktur.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów