0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu firmowego, raty i ubezpieczenie a koszty firmowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mogą zaciągnąć kredyt na sfinansowanie bieżących wydatków firmowych, zakup środków trwałych i innych inwestycji. Jak należy prawidłowo rozliczyć koszty prowizji oraz raty, ubezpieczenie, odsetki od kredytu firmowego? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kredyt na cele firmowe

Podatnicy mogą zaciągnąć kredyt zarówno jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również jako osoba prywatna. Jednak ta kwestia nie ma większego znaczenia. Najistotniejszy jest tutaj cel, na jaki zostały przeznaczone środki.

Kredyt firmowy - rozliczenie

Prowizja i ubezpieczenie kredytu firmowego

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z pobraniem przez bank prowizji oraz niekiedy z obowiązkiem jego ubezpieczenia. Tego typu wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że dotyczą kredytu zaciągniętego na cele firmowe oraz, że zostały opłacone.

Fakt ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o PIT.

Jeżeli kredyt ma związek z zakupem środka trwałego, opłacona prowizja i ubezpieczenie poniesione przed datą wprowadzenia środka trwałego do firmy zwiększą jego wartość początkową.

Odsetki od kredytu firmowego

Jak pośrednio wynika z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT, kosztem mogą być jedynie opłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na cele działalności.

Gdy kredytem został sfinansowany zakup środków trwałych, odsetki naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania zwiększą jego wartość początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Odsetki zapłacone w kolejnych okresach będą podlegały bezpośredniemu wykazaniu w KPiR, w dacie faktycznej płatności. Odpowiednią do wykazania tego typu kosztu podatkowego jest kolumna 13 księgi - pozostałe wydatki.

Rata kredytu firmowego

Rata kapitałowa kredytu nie stanowi kosztu podatkowego, jest on bowiem zwykle ujmowany na podstawie dokumentu zakupu lub, w przypadku środków trwałych, na podstawie dokonywanej amortyzacji.

Reasumując, wydatki związane z zaciągnięciem kredytu firmowego (np. odsetki od kredytu) mogą stanowić koszt podatkowy, o ile są gospodarczo uzasadnione. Należy pamiętać, że w celu zewidencjonowania w KPiR odsetek, prowizji czy ubezpieczenia kredytu niezbędne jest ich opłacenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów