0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Reklama AdWords - jak ją zaplanować i nie zbankrutować?

Wielkość tekstu:

Planowanie budżetu na reklamę stanowi wyzwanie szczególnie wtedy, kiedy fundusze są małe. Nie jest to też łatwe, kiedy ich wysokość jest nieograniczona. Zastanówmy się, w jaki sposób zaplanować kampanię AdWords, aby przyniosła efekty i nie doprowadziła nas do bankructwa.

Posiadacze biznesu internetowego z pewnością w pewnym momencie działalności dochodzą do momentu, kiedy nie da się promować witryny w inny sposób niż poprzez ustawienie kampanii reklamowej. Z pomocą zazwyczaj przychodzą takie narzędzia jak AdWords, dzięki którym publikowanie reklam jest proste i nie zajmuje wiele czasu. Oczywiście, za kampanię reklamową trzeba płacić. O ile w przypadku nieograniczonego budżetu na promocję nie stanowi to problemu, o tyle w przypadku, kiedy dysponuje się niewielkimi środkami, trzeba zastanowić się, w jaki sposób można publikować reklamy bez ryzyka bankructwa.

Szacowanie wydatków na kampanię AdWords

AdWords umożliwia ustawienie budżetu dziennego z możliwością dokonania jego zmiany w dowolnym momencie. Decydując się na reklamę w ramach AdWords, użytkownik zawsze proszony jest o podanie kwoty, którą chce wydać każdego dnia na działania promocyjne. Jest ona ustalana m.in. na podstawie celów reklamowych.

Przykładowo biorąc pod uwagę cenę za jedno klikniecie wynoszącą 10 groszy przy szacunkach określających cel na poziomie 100 kliknięć dziennie, budżet dzienny użytkownika to 10 złotych. Przy zastosowaniu budżetu miesięcznego można wyliczyć budżet dzienny poprzez podzielenie łącznej kwoty przeznaczonej na promocję przez cały miesiąc przez średnią liczbę dni w miesiącu, a więc 30,4. Na przykład przeznaczając 304 zł miesięcznie na działania promocyjne, aby otrzymać kwotę dziennego budżetu, należy 304 podzielić przez 30,4, czyli liczbę dni w miesiącu. Wynik – 10 złotych - jest budżetem dziennym.

W Google AdWords jest również możliwość stworzenia budżetu wspólnego. Będzie to koszt całkowity promocji podzielony na wiele kampanii. Jest on szczególnie przydatny, kiedy użytkownik nie ma możliwości lub czasu na jednoczesne monitorowanie wydatków związanych z kilkoma kampaniami. W przypadku tworzenia wspólnego budżetu odpowiednie kwoty są automatycznie planowane i kierowane do różnych kampanii, aby osiągnąć jak największy zysk z inwestycji. Może to wyglądać w następujący sposób: zaplanowane wydatki na działalność promocyjną w wysokości 300 złotych są podzielone pomiędzy dwie kampanie (na każdą przypada 150 złotych). W przypadku, kiedy jedna z nich nie osiągnie zamierzonego celu i dotychczas wydana zostanie kwota 110 złotych, AdWords przeniesie pozostałe 40 złotych do drugiej kampanii, aby zmaksymalizować efekty całościowe.

Google AdWords - jak zarządzać budżetem dziennym?

Aby ustawić budżet dzienny w AdWords, trzeba zalogować się na konto na stronie Google AdWords, odnaleźć kartę Ustawienia, Kampanie oraz wybrać sposób promocji, który najbardziej odpowiada wymaganiom użytkownika. W tym miejscu znajdują się trzy rodzaje działalności promocyjnej do wyboru: Sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową, Tylko sieć wyszukiwania oraz Video. Następnie na stronie zatytułowanej Wybierz ustawienia kampanii  należy przejść do części Budżet i wpisać indywidualny koszt dzienny kampanii. Na sam koniec wystarczy zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz i kontynuuj.

Warto pamiętać, że raz ustanowiony budżet nie jest wartością stałą. Trzeba zatem regularnie sprawdzać konto, aby uniknąć sytuacji, kiedy kampania wyczerpuje budżet zbyt szybko lub środki przenoszone są na następny okres. Dodatkowo zbyt niskie kwoty na promocję mogą oznaczać mniejszą liczbę kliknięć, a z kolei zbyt duże – doprowadzić do wzrostu kosztów. Na szczęście można śledzić stan wydatków zaplanowanych na kampanię. W zakładce Kampanie można zobaczyć, które z nich oznaczone są jako Ograniczone z powodu budżetu.

Jak uniknąć wyczerpania się budżetu na AdWords?

W przypadku, kiedy środki pieniężne przeznaczone na promocję nie są zbyt wielkie, reklamy mogą stać się niewidoczne lub nie będą wyświetlane zbyt często. Rozsądne wydaje się ograniczenie lub wyłączenie kampanii albo zwiększenie wydatków. Nie jest to jednak dobre posunięcie, gdyż może skutkować wzrostem kosztów, na który użytkownik nie może sobie pozwolić albo utratą już otrzymanych kliknięć.

Istnieją strategie, które pozwalają na lepsze gospodarowanie budżetem. Należą do nich przede wszystkim: obniżenie kosztu kliknięcia w kampaniach, które są ograniczone z powodu budżetu, automatyczne ustalanie stawek, skorzystanie z wyświetlania standardowego.

Zmniejszenie stawek w kampaniach, które są ograniczone z powodu budżetu, może wbrew pozorom przynieść spore korzyści, np. sprawić, że poprawi się liczba uzyskiwanych kliknięć. Poza tym takie działanie może spowodować, że zmniejszy się średni koszt kliknięć w reklamę, a w rezultacie budżet będzie wystarczał na dłużej i wygeneruje więcej kliknięć.

Dobrze jest zezwolić AdWords na samodzielne, automatyczne ustawianie stawek. W takim przypadku dostosuje on stawki do maksymalnego CPC, czyli kosztu kliknięcia, słów kluczowych lub miejsc docelowych w taki sposób, aby zmieścić się w ramach planowanego dziennego budżetu. Jest to najprostsza metoda ustalania stawek, ponieważ wymaga od użytkownika jedynie ustalenia budżetu dziennego. Pozostałe czynności związane z kampanią promocyjną dostosowywane są bezpośrednio przez AdWords. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest to, że w każdym momencie promocji można wrócić do samodzielnego zarządzania wydatkami przeznaczanymi na reklamę.

Warto jednak pamiętać, że ta opcja nie jest dostępna w przypadku kampanii wideo oraz przy wybraniu następujących ustawień: Tylko sieć reklamowa z celem Interakcja z treścią, Instalacja aplikacji mobilnej oraz Interakcja z aplikacją mobilną i w momencie dostosowania stawek dotyczących dnia i godziny.

Z kolei zmiana zasady wyświetlania z przyśpieszonego na standardowe przyniesie dodatkowe korzyści. W przypadku tego pierwszego bardzo często zdarza się, że wydatki zaplanowane na cały dzień zostają wykorzystane już z samego rana. Bardziej zoptymalizowane jest wyświetlanie standardowe, ponieważ reklamy są wyświetlane równomiernie przez cały dzień. Trzeba jednak wiedzieć, że w przypadku opcji samodzielnego ustalania stawek domyślnym ustawieniem jest wyświetlanie standardowe, a przyśpieszone nie jest możliwe.

Istnieje jeszcze jeden sposób na ograniczenie wydatków na reklamę. W przypadku tych kampanii, które regularnie wyczerpują swój dzienny budżet, a mają możliwość generowania większej ilości kliknięć, GoogleAdWords podaje informacje dotyczące zalecanego dziennego budżetu. Użytkownik może skorzystać z tych podpowiedzi i oszacować, na ile ten nowy plan wydatków może usprawnić osiąganie założonych celów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów