0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować do KPiR fakturę za usługi Google AdWords?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach mojej działalności korzystam z usługi Google AdWords. Otrzymałam fakturę z oddziału w Irlandii, ale nie wiem, w jaki sposób ją ująć w ewidencjach. Dodam, że jestem zgłoszona jako czynny podatnik VAT.

Maja, Leszno

Zakup usługi w ramach Google AdWords z oddziału w Irlandii stanowi transakcję importu usług z Unii Europejskiej, dla której zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT. Przedsiębiorca ma w takim wypadku obowiązek rejestracji służącej wykonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych (wniosek VAT-R cześć C.3.). W związku z tym kwota z otrzymanej faktury będzie dla przedsiębiorcy wartością netto, którą należy opodatkować zgodnie z podstawową krajową stawką VAT, jaka miałaby zastosowanie dla tego typu usług, czyli 23%. W przypadku importu usług z Unii Europejskiej zakup wykazać należy wyłącznie na deklaracji VAT-7 (VAT-7K dla rozliczających się kwartalnie). Transakcji, mimo że jest wewnątrzwspólnotową, nie wykazuje się natomiast na informacji podsumowującej VAT-UE (w tej informacji podsumowującej nie wykazuje się bowiem transakcji importu usług).

Jeżeli zakup usługi związany jest z działalnością opodatkowaną, przedsiębiorca wartość podatku ma prawo także odliczyć - jako podatek VAT naliczony od zakupu. W związku z tym transakcja będzie neutralna pod względem VAT i księgowanie faktury z Google AdWords pod kątem VAT nie powinno sprawiać trudności.

Wartość z otrzymanej faktury za usługi związane z prowadzoną działalnością, stanowi dla przedsiębiorcy koszt. W przypadku rozliczania za pomocą KPiR tego typu wydatek ujmuje się w kol. 13 - Pozostałe wydatki.

Należy również zwrócić uwagę, czy zaliczki wykazane na fakturze zausługi Google AdWords pokrywają się z faktycznie świadczonymi usługami. Wpłaty na rzecz Google często są bowiem rozliczane dopiero w późniejszych okresach i co za tym idzie - podstawa opodatkowania VAT może się różnić od kwoty, jaką można w danym miesiącu ująć w kosztach. Wtedy też księgowanie faktury z google AdWords będzie nieco bardziej skomplikowane. Więcej na ten temat w artykule: Jak księgować faktury z Google AdWords po zmianach w 2015 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów