0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi Google AdWords - jak poprawnie zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z rozwojem technologicznym coraz częściej spotyka się faktury dokumentujące zakup programów, aplikacji czy też innych usług informatycznych z zagranicy. Jedną z najczęściej spotykanych jest faktura za usługi Google AdWords z oddziału w Irlandii. Aplikacja ta pozwala dotrzeć firmom do ściśle określonej grupy odbiorców, którzy poszukują w sieci oferowanych przez nie produktów czy też usług. W związku z tym po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, w jaki sposób zaksięgować fakturę za usługi Google AdWords. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Usługi Google AdWords - obowiązki formalne i sposób rozliczania

Faktura dokumentująca zakup usługi Google AdWords traktowana jest jak import usług, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Zatem do rozliczenia podatku VAT zobligowany jest nabywca. Przedsiębiorca dokonujący tego typu transakcji ma obowiązek rejestracji jako podatnik unijny.  Należy pamiętać, że rejestracja do VAT-UE konieczna jest także dla „nievatowców”. W tym celu trzeba wypełnić formularz VAT-R część C.3.

Jeżeli z usług Google AdWords korzysta przedsiębiorca będący czynnym podatnik VAT, to kwota z faktury będzie stanowiła dla niego podstawę do opodatkowania właściwą w Polsce dla tego typu transakcji stawką VAT, tj. 23%. Transakcję trzeba uwzględnić zarówno w rejestrze VAT zakupu, jak i rejestrze VAT sprzedaży (tzw. lustrzane odbicie). Zatem transakcja dla podatku VAT będzie neutralna.

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT, podobnie do VAT-owców, doliczają 23% VAT-u do kwoty na fakturze otrzymanej od Google. Nie mogą oni jednak rozliczyć podatku od zakupów, przez co muszą wpłacić do właściwego urzędu skarbowego doliczony VAT. Zobligowani są również do złożenia deklaracji VAT-9M.

Usługi Google AdWords w deklaracji VAT

Jak wspomniano wcześniej, faktura za zakup usługi Google AdWords traktowana jest jak import usług w ramach art. 28b ustawy o VAT. W związku z tym transakcję tę trzeba  wykazać w deklaracji VAT-7 (rozliczenie miesięczne), VAT-7K (rozliczenie kwartalne) lub w przypadku “nievatowców” w deklaracji VAT-9M.

Transakcji wbrew pozorom nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE. W deklaracji VAT-UE wykazuje się wyłącznie transakcje typu: sprzedaż usług w UE, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT).

Prawidłowo zaksięgowana faktura dokumentująca import usług w ramach Unii Europejskiej co do zasady powinna być wykazana: w rejestrze zakupów VAT, w rejestrze sprzedaży VAT oraz w kwocie z otrzymanej faktury w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tak jak wspomniano powyżej, w związku z zapisem transakcji w obu rejestrach VAT (sprzedaży i zakupu) transakcja jest dla podatnika neutralna pod względem podatku VAT.

Podczas księgowania faktury za usługi Google AdWords warto również zwrócić uwagę, czy przedpłaty wykazane na fakturze pokrywają się z wartością faktycznie świadczonych usług.

W przypadku wpłat na Google częstą sytuacją jest rozliczanie transakcji dopiero w momencie jej faktycznego zajścia. W związku z tym kwota, jaką możemy ująć w rejestrach VAT, a kwota, która może zostać ujęta w KPiR, mogą być różne.

Faktura za usługi Google AdWords na przykładzie

Jak wspomniano wcześniej możliwe jest wystąpienie sytuacji, gdzie wartość przedpłat jest inna od wartości faktycznie wykazanych usług.

Na fakturze można znaleźć pozycje takie jak:

  • przedpłata za Google AdWords - wartość ta generuje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT, oznacza to, że powinna ona zostać wykazana w rejestrze sprzedaży VAT i zakupów VAT,

  • Google AdWords - wartość faktycznie wykonanych usług, wartość ta powinna zostać ujęta w KPiR,

  • środki z przedpłaty za Google AdWords - informacja o kwocie rozliczenia zaliczki, nie podlega księgowaniu.

Przykład 1.

Pan Klaudiusz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT otrzymał z Google AdWords z siedziby w Irlandii fakturę, na której znajdowały się następujące wartości:

usługi google adwords

W związku z zaistniałą sytuacją przedsiębiorca zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób rozliczyć otrzymaną fakturę.

Do kwoty 600 zł (przedpłata) należy doliczyć podatek VAT (600 zł x 0,23 = 138 zł VAT) oraz ująć podatek w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Wartość odpowiadającą Google AdWords w wysokości 503,29 zł należy zaksięgować do KPiR.

Wartość środków z przedpłaty za Google AdWords nie podlega księgowaniu ani do rejestrów VAT, ani do KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów