Poradnik Przedsiębiorcy

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

Czy informację roczną o naliczonych składkach za poprzedni rok, mogę przekazać ubezpieczonym poprzez wysłanie wiadomości e-mail?

Bartosz, Szczytna

 

Jeżeli ubezpieczeni wyrażą zgodę na taką formę przekazania informacji rocznej o naliczonych składach, jest możliwe przekazanie informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej na skrzynkę e-mail ubezpieczonego. Z zastrzeżeniem, że roczna informacja dla osoby ubezpieczonej przekazywana drogą elektroniczną powinna być podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Pracownicy powinny też złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na wysyłkę elektroniczną informacji rocznej.