0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ROI – mierzalne rezultaty szkoleń

Wielkość tekstu:

Artykuł zewnętrzny

Autor: Marcin Pietraszek, Empemedia.pl

Jeśli zarządzasz firmą, a szkolenie kojarzy ci się wyłącznie z kosztami – to błąd. Właściwie dobrane szkolenie może, a wręcz powinno stać się intratną inwestycją. Co więcej, uzyskane z niego firmowe korzyści mogą zostać precyzyjnie zmierzone.

ROI – czyli Return On Investment (zwrot z inwestycji) to wskaźnik, który sprawdza się także w pomiarze rentowności przeprowadzonych szkoleń – można za jego pomocą ocenić np. wysokość wyników sprzedażowych, które udało się uzyskać po kursie w dziale handlowym. Jednak czy warto wykorzystywać go w przypadku każdego przeprowadzonego szkolenia?

“To nie miałoby sensu – uważa dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek, konsultant ROI Institute w Polsce. – ROI obliczamy dla tych projektów, które są związane ze strategią firmy, z jej głównymi celami biznesowymi, angażującymi wielu pracowników firmy i jednocześnie dla tych, które są istotne z punktu widzenia zarządu. To są kluczowe kryteria.”

Dlatego o odpowiednim przygotowaniu należy pamiętać przede wszystkim wtedy, gdy podejmowane działania rozwojowe mają stać się kluczowe dla określonych aspektów firmy.    

Firma na pierwszym miejscu

Warto pamiętać, że odpowiednio dobrane szkolenie to takie, które odpowiada na konkretne potrzeby firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu doszkalania należy ustalić, co powinno zostać poprawione i w jaki sposób zmierzymy skuteczność tych działań. Może to być zatem poziom sprzedaży, czas, koszty albo jakość. Taka analiza pozwala na ustalenie, czy szkolenie rzeczywiście pozwoli ulepszyć określone aspekty. Jeśli tak, należy zacząć od sprawdzenia bieżących wyników pracowników. Dopiero potem można zacząć rozpatrywać, jakie konkretnie szkolenie przyniesie odpowiednie efekty i na jakie potrzeby powinno odpowiadać.

“Bardzo istotne jest, aby w cały proces zaangażowana była kadra kierownicza każdego szczebla, ponieważ to od niej w dużej mierze będzie zależało powodzenie takiego projektu”, podkreśla Małgorzata Mitoraj-Jaroszek.

Po podjęciu decyzji o konieczności przeprowadzenia szkolenia, kolejnym krokiem powinno być sporządzenie specjalnego grafiku. W jego ramach należy ująć cele podnoszenia umiejętności, metody i narzędzia służące do oceny ich efektywności, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy wraz z przypisanym czasem realizacji.

Warto ustalić metody izolowania efektów szkolenia. Chodzi tu o rozdzielenie zmian, które będą efektem szkolenia od zmian wynikających z innych możliwych przyczyn. Następnie konieczne będzie przeliczenie efektów wynikających ze szkolenia, na wskaźniki finansowe.

“Rzeczywistość w firmach jest taka, że najczęściej robi się wszystko odwrotnie. Często najpierw organizowane jest szkolenie, a później zadawane jest pytanie, jak można zmierzyć jego efekty”, mówi konsultant ROI. “Jeśli szkolenia i rozwój mają być wsparciem dla realizacji celów firmy, to muszą wynikać z potrzeb biznesowych. Dlatego określenie pożądanych rezultatów powinno stanowić pierwszy krok”, podkreśla.

ROI i legendy

ROI to narzędzie, wokół którego narosło sporo mitów i legend. Pierwsza taka informacja mówi o tym, że zastosowanie wskaźnika możliwe jest tylko przy szkoleniach twardych, natomiast jest to niewykonalne dla miękkich.

“Doświadczenie ROI Institute w USA pokazuje, że nie ma znaczenia jakiego zagadnienia dotyczy szkolenie. Jeżeli z diagnozy biznesowej czy strategii firmy wynika, że potrzebne jest szkolenie z przywództwa czy coachingu dla kadry kierowniczej, także wtedy ROI można i należy mierzyć”, twierdzi Małgorzata Mitoraj-Jaroszek.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Inna popularna opinia o ROI wskazuje na wysokie koszty jego stosowania. Jednakże w rzeczywistości uwzględnienie badania zwrotu inwestycji nie przekracza 1-5% wartości szkolenia. Ponadto koszty można zminimalizować jeszcze bardziej, jeśli cały proces podnoszenia kompetencji odbywa się wewnątrz firmy i jest prowadzony przez jej pracowników. Alternatywą jest zlecenie organizacji szkolenia i przeprowadzenia pomiaru jego zwrotu specjalistom z firmy zewnętrznej.

Szkolenie – a co potem?

Jeśli podjęta zostanie decyzja o współpracy z firmą zewnętrzną, to warto zdecydować się na taką, która oferuje kompleksowe usługi. Dobrzy specjaliści przeanalizują potrzeby szkoleniowe firmy i jednocześnie zaproponują narzędzia do pomiaru efektywności. Istotne jest doświadczenie fachowców - im więcej skutecznych szkoleń na koncie, tym lepiej.

“Jeśli firma prezentuje projekty, w których nastąpił wzrost wskaźników biznesowych, kluczowe wydaje się pytanie o techniki izolowania efektów szkolenia”, zauważa konsultant ROI. “Niemniej ważne wydaje się sprawdzenie trenerów „w akcji”, czyli przeprowadzenie próbki szkolenia. Jeżeli mówimy o dużych projektach, warto zrobić pilotaż i dopiero po ocenie efektywności szkolenia przeprowadzić kolejne”, proponuje.

W tym miejscu warto przypomnieć, że szkolenie to tylko impuls do całego procesu podnoszenie kwalifikacji. Istotne jest, aby uczestnicy mogli po zakończeniu zastosować nową wiedzę i narzędzia w pracy codziennej. Sukces zależy tu w dużej mierze od współpracowników i przełożonych – to po stronie menedżera leży wspieranie i zachęcanie do wykorzystywania nowych wiadomości. Tylko w ten sposób udział w szkoleniu zaowocuje realnym i mierzalnym zyskiem firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów