0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego 2024

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego jest zmienny i wpływa bezpośrednio na tą podstawę. 

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Jeśli wskaźnik w kwartale w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, przekracza 100% wówczas podstawa zasiłku jest waloryzowana. Jeśli wskaźnik ten nie przekracza 100% podstawa zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji.

Przykład 1. 

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne 15 stycznia 2024 roku. W tym kwartale wskaźnik waloryzacji wynosi powyżej 100%, przez co podstawa zasiłku chorobowego podlega waloryzacji.

Przykład 2.

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne 17 lutego 2024 roku do 16 maja 2024 wówczas wskaźnik waloryzacji wynosił 101,0% co oznacza, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w okresie 17 lutego 2024 do 16 maja ulegnie ustawowemu zwiększeniu o 1,0 %.

Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji istotna jest data początkowa należnego świadczenia, a nie data jego wypłaty.

Waloryzacja jest to więc podwyższenie wymiaru świadczenia o ten wskaźnik. 

Podwyższenie podstawy zasiłku 

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustalany jest według zasad określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Okres

01.01.2024 r. - 30.03.2024 r.

01.04.2024 r -

30.06.2024 r.

01.07.2024 r.-

30.09.2024 r.

01.10.2024 r.-

31.12.2024 r.

Wskaźnik (%)

101,0%

brak danych

brak danych

brak danych

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ustalają i wypłacają pracodawcy, którzy są płatnikami zasiłków lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji w kwartale, w którym wskaźnik przekracza 100%. W innym przypadku waloryzacja nie jest przeprowadzana. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów