0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego 2023

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego jest zmienny i wpływa bezpośrednio na tą podstawę. 

Wskaźnik waloryzacji

Jeśli wskaźnik w kwartale w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, przekracza 100% wówczas podstawa zasiłku jest waloryzowana. Jeśli wskaźnik ten nie przekracza 100% podstawa zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji.

Przykład 1. 

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne 15 października 2020 roku. W tym kwartale wskaźnik waloryzacji wynosi poniżej 100%, przez co podstawa zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji.

Przykład 2.

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne 17 lipca 2020 roku do 16 grudnia 2020 wówczas wskaźnik waloryzacji wynosił 108,1% co oznacza, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w okresie 17 lipca 2020 do 16 grudnia ulegnie ustawowemu zwiększeniu o 8,1 %.

Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji istotna jest data początkowa należnego świadczenia, a nie data jego wypłaty.

Waloryzacja jest to więc podwyższenie wymiaru świadczenia o ten wskaźnik. 

Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ustalany jest według zasad określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Okres

1.01.2023 r. - 31.03.2023 r.

01.04.2023 r -

30.06.2023 r.

01.07.2023 r.-

30.09.2023 r.

01.10.2023 r.-

31.12.2023 r.

Wskaźnik (%)

103,9%

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

BRAK DANYCH

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ustalają i wypłacają pracodawcy, którzy są płatnikami zasiłków lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji w kwartale, w którym wskaźnik przekracza 100%. W innym przypadku waloryzacja nie jest przeprowadzana.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów