0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - 2018

Wielkość tekstu:

Skala podatkowa to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym.

Skala podatkowa w roku 2018

Podane wielkości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych w roku 2018.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

ponad

85 528 zł

 

18% podstawy opodatkowania

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85 528 zł

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

1) 1 440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

2) 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów