0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa - 2017

Wielkość tekstu:

Skala podatkowa - 2017

Skala podatkowa to wskaźnik procentowy opodatkowania progresywnym podatkiem dochodowym osób fizycznych obowiązujący w danym roku podatkowym. Obecne stawki skali podatkowej obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 27 ust. 1b ustawy o PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  • w sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł rocznie;

  • w sytuacji uzyskania dochodu powyżej kwoty 85 528 zł, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek według zasad ogólnych skali pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali, co prezentuje poniższa tabela:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

ponad

85 528 zł

 

18% - 556,02

minus kwota zmniejszająca podatek

 

85 528 zł

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W zeznaniu rocznym kwota zmniejszająca podatek rozliczona jest zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższej tabeli:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

do

między

ponad

Podatek

kwota zmniejszająca podatek

6 600 zł

  

18%

1 188 zł

 

6 600 zł i 11 000 zł

 

od 1 188 zł do 556,02 zł 
wzór wyliczenia: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku - 6 600 zł) ÷ 4 400 zł

 

11 000 zł i 85 528 zł

 

556,02

 

85 528 zł i 127 000 zł

 

15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

od 556,02 zł do 0 zł
wzór: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  

127 000 zł

0 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów